Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Seija Ilmakunnas leder forskningssektionen för företagsstöd som tillsattes av statsrådet

Arbets- och näringsministeriet
28.3.2019 13.29 | Publicerad på svenska 28.3.2019 kl. 14.58
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte den 28 mars 2019 forskningssektionen för företagsstöd för mandatperioden 1.4.2019 – 31.3.2023. Den oberoende forskningssektionen verkar i anslutning till arbets- och näringsministeriets företagsstödsdelegation.

Som forskningssektionens ordförande förordnades doktorn i statsvetenskap Seija Ilmakunnas. Hon är docent vid samhällspolitiska institutionen vid Helsingfors universitet och medlem i styrelsen för Skattebetalarnas Centralförbund. Hon har varit verksam bl.a. som direktör för Löntagarnas forskningsinstitut åren 2011–2018.

Som medlemmar i forskningssektionen förordnades professor Minna Martikainen Svenska handelshögskolan (Hanken), professor Mikko Puhakka Uleåborgs universitet, professor Hannu Salonen Åbo universitet och professor Rune Stenbacka Svenska handelshögskolan (Hanken). Arbets- och näringsministeriets förslag till medlemmar i sektionen var förenligt med det förslag som lagts fram av Finlands universitet UNIFI rf:s rektorsnätverk.

Forskningssektionen producerar information om  hur företagsstödssystemet utvecklas samt främjar kvaliteten på utvärderingen av verkningsfullheten och utnyttjandet av forskning i den politiska verksamheten och den samhälleliga diskussionen.

Dess uppgift är att utvärdera  företagsstödssystemet. I synnerhet ska sektionen 1) årligen utarbeta en bedömning av hur företagsstödssystemet utvecklats, 2) utveckla forskningsmetodologin för verkningsfullhet och 3) göra oberoende bedömningar av företagsstöd.

Forskningssektionen får, för att sköta sin uppgift, göra framställningar om anskaffning av undersökningar och utredningar med anslag eller annan finansiering som finns att tillgå för detta ändamål. Forskningssektionen offentliggör varje år en utvärdering av hur företagsstödssystemet utvecklats.

ANM har tillsatt en sektion för intressentgrupper för företagsstöd som ett forum för diskussion om hur företagsstöden fungerar

ANM har på förslag från den parlamentariska företagsstödsarbetsgruppen samlat en sektion för intressentgrupper för att utgöra ett forum för diskussion om hur företagsstöden fungerar. Syftet med den är att genom dialog bl.a. öka kännedomen om kriterierna för ett bra stöd och samförståndet om stödhelheter. Sektionens ordförande är direktör Olli Koski vid arbets- och näringsministeriet. De 19 sektionsmedlemmarna företräder mångsidigt olika samhällsaktörer, såsom företags-, industri- och arbetsmarknadsorganisationer samt medborgarorganisationer.

Ytterligare upplysningar:
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3532

 
Sivun alkuun