Hyppää sisältöön

Seija Ilmakunnas valtioneuvoston asettaman yritystukien tutkimusjaoston johtoon

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2019 13.29
Tiedote

Valtioneuvosto asetti 28.3.2019 yritystukien tutkimusjaoston toimikaudeksi 1.4.2019 – 31.3.2023. Riippumaton tutkimusjaosto toimii työ- ja elinkeinoministeriön yritystukineuvottelukunnan yhteydessä.

Tutkimusjaoston puheenjohtajaksi määrättiin VTT Seija Ilmakunnas. Hän on Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen dosentti ja Veronmaksajain Keskusliiton hallituksen jäsen. Hän on työskennellyt muun muassa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana vuosina 2011–2018.

Tutkimusjaoston jäseniksi määrättiin professori Minna Martikainen Svenska handelshögskolanista (Hanken), professori Mikko Puhakka Oulun yliopistosta, professori Hannu Salonen Turun yliopistosta ja professori Rune Stenbacka Svenska handelshögskolanista (Hanken). Työ- ja elinkeinoministeriön esitys jaoston jäseniksi oli Suomen yliopistojen rehtoriverkosto Unifi ry:n ehdotusten mukainen.

Tutkimusjaosto tuottaa informaatiota yritystukijärjestelmän kehittymisestä sekä edistää vaikuttavuuden arvioinnin laatua ja tutkimuksen hyödyntämistä politiikan teossa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Sen tehtävänä on arvioida yritystukijärjestelmää ja erityisesti: 1) laatia vuosittain arvio yritystukijärjestelmän kehittymisestä, 2) kehittää vaikuttavuuden tutkimusmetodologiaa ja 3) tehdä riippumattomia arvioita yritystuista.

Tutkimusjaosto voi esittää hankittavaksi tutkimuksia ja selvityksiä tähän tarkoitukseen käytettävissä olevilla määrärahoilla tai muulla rahoituksella tehtävänsä hoitamiseksi. Tutkimusjaosto julkistaa vuosittain arvion yritystukijärjestelmän kehittymisestä.

TEM asettanut sidosryhmäjaoston yritystukien toimivuuden keskustelufoorumiksi

TEM on koonnut parlamentaarisen yritystukityöryhmän ehdotuksesta sidosryhmäjaoston keskustelufoorumiksi yritystukien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Sen tavoitteena on vuoropuhelun avulla mm. lisätä hyvän tuen edellytysten tuntemusta ja yhteisymmärrystä tukikokonaisuksista. Jaoston puheenjohtaja on johtaja Olli Koski työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sen 19 jäsentä edustavat laajasti erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita, kuten yritys-, teollisuus- ja työmarkkinajärjestöjä sekä kansalaisjärjestöjä.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, TEM, puh. 029 506 3532

 
Sivun alkuun