Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

I december fanns det 357 400 arbetslösa arbetssökande

Arbets- och näringsministeriet
28.1.2021 8.02
Pressmeddelande
Grafiken: I december fanns det 357 400 arbetslösa arbetssökande, som är 99 700 fler än ett år tidigare.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 357 400 arbetslösa arbetssökande. Det är 99 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 42 800. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av december fanns det i hela landet 96 600 permitterade, vilket är 68 900 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 77 800, vilket är 56 100 fler än i december i fjol. Från november ökade antalet permitterade på heltid med 19 800.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 91 900. Detta är 28 900 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 127 200, det vill säga 32 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 10 900 fler än i december i fjol, det vill säga sammanlagt 43 700. I januari–december avslutades i genomsnitt 63,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 4,6 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 50 400 nya lediga jobb, det vill säga 5 000 färre än i förra december. Allt som allt fanns det i december 92 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 200 färre än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 107 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 200 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 74 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,7 procent, dvs. 2,3 procentenheter lägre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 212 000, vilket är 48 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,8 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html
 

Ytterligare information:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

 
Sivun alkuun