Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Europas återhämtning tema vid en informell videokonferens för EU:s arbets- och socialministrar

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
17.7.2020 9.15
Nyhet

EU:s ordförandeland Tyskland ordnar en informell videokonferens för EU:s ministrar med ansvar för sysselsättning och sociala frågor den 17 juli 2020. Avsikten är att diskutera olika åtgärder som stöder återhämtningen i arbetslivet efter coronakrisen. Inga beslut fattas vid det inofficiella ministermötet. Finland företräds av social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonens statssekreterare Saila Ruuth.

Avsikten med mötet är att diskutera systemen för social trygghet som en del av EU:s återhämtning. En av prioriteringarna under det tyska ordförandeskapet i EU är att stärka EU:s ekonomiska bas och sociala dimension och betona att social- och sysselsättningssektorns betydelse i EU har ökat ytterligare under covid-19-pandemin. Dessutom behandlas skyddet av säsongsarbetares och mobila arbetstagares rättigheter och främjandet av ett tryggt arbete som en del av EU:s återhämtning. Finland håller ett anförande om den sociala trygghetens roll när man återhämtar sig från pandemin.

Finland stöder stärkandet av EU:s sociala dimension

Finland förhåller sig positivt till stärkandet av EU:s sociala dimension. Det är viktigt att diskutera system med minimiutkomst som en del av förebyggandet av fattigdom och ojämlikhet. Dessutom betonar Finland ett effektivt genomförande av säsongarbetarnas och de mobila arbetstagarnas rättigheter samt behovet av att eliminera riskerna till följd av coronapandemin.

- Förebyggandet av fattigdom och ojämlikhet är en viktig prioritering för Finland. För att främja denna behövs omfattande politiska åtgärder och diskussioner. Betydelsen av social rättvisa blir allt viktigare i vårt samhälle, vilket ofrånkomligen påverkas av att man svarar på klimatförändringen och coronapandemin, betonar statssekreterare Saila Ruuth.

Finland betonar synsättet med välfärdsekonomin som en väg för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad. Dessa utgör en central del av den europeiska gröna given, som syftar till att trygga människornas välfärd samt samhällets resiliens och konkurrenskraft.

Ytterligare information
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, +358 295 064 131
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, +358 295 163 425

 
Sivun alkuun