Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Investointiavustusten haku Talent Hub -toiminnan edistämiseksi alkaa

Työ- ja elinkeinoministeriö 10.6.2020 11.49
Uutinen

Investointiavustusten haku Talent Boost -toimenpideohjelman Talent Hub -toiminnan edistämiseksi kaupungeissa alkaa 10.6.2020. Avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta.

Ensimmäinen valtionavustushaku Talent Hub -toiminnan edistämiseen järjestettiin 10.1.-7.2.2020. Kunnille myönnettiin valtionavustuksia yhteensä 604 982 euroa. Kunnat voivat nyt tämän lisäksi hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä investointiavustusta ajanjaksolla 10.6.-14.8.2020. Määrärahaa investointiavustuksiin on käytettävissä yhteensä 395 018 euroa. Talent Hub -toiminnan edistämiseen on kirjattu valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen 1 miljoonaa euroa.

Rahoituksella tuetaan Talent Hub -verkoston palveluiden kehittämistä investointikulujen osalta. Talent Hubeilla tarkoitetaan yhteistyömalleja, joiden kautta luodaan selkeitä, organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamisen kehittämiseen. Talent Hub -toiminnassa vahvistetaan kaupungin, TE-hallinnon, korkeakoulujen, yritysten ja muiden työnantajien yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden työelämäyhteyksien ja työllistymisen edistämiseksi.

Talent Boost -toimenpideohjelma on poikkihallinnollinen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton ohjelma, jonka painopisteinä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Ohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaajille ja heidän perheilleen uudelle tasolle.

Lue lisää Talent Boost -ohjelmasta: https://tem.fi/talent-boost

Lisätiedot:
projektipäällikkö Pipa Turvanen, TEM, puh. 050 516 7961
johtava asiantuntija Laura Lindeman, TEM, puh. 050 408 9932 (lomalla 11.6.-8.7.)
neuvotteleva virkamies Kari Kainulainen, TEM, puh. 040578 9614

Sivun alkuun