Hyppää sisältöön

Naisten päivä 2019: Energia-alalle lisää naisia!

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2019 13.12
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiateollisuus ry:n tiedote: Energiateollisuudessa työskentelevistä vain 25 prosenttia on naisia. Suomi liittyi viime keväänä kansainväliseen Equal by 30 -kampanjaan, jonka tavoitteena on edistää naisten asemaa energia-alalla varmistamalla samapalkkaisuus, sukupuolten tasa-arvo johtajavalinnoissa ja yhtenäiset mahdollisuudet opiskeluun ja uravalintaan kaikille vuoteen 2030 mennessä.

– Energia-alan uudet työpaikat syntyvät pääosin uusiutuvan energiaan. Onkin luontevaa, että sukupuolten tasa-arvoisuus asetetaan keskiöön sinniteltäessä kohti puhtaan energian hiilineutraalia tulevaisuutta, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Tarvitsemme alalle kaikki uudet lahjakkaat ihmiset mukaan varmistamaan, että energiamurros onnistuu. Energia-alalla tähän asti aliedustetut naiset muodostavat valtavan osaamis- ja lahjakkuuspotentiaalin, jota on syytä hyödyntää muutoksessa, Tiilikainen painottaa.

– Energia-ala on hyvin sitoutunut tasa-arvon edistämiseen. Energiantuotanto on suuren murroksen keskellä, ja todella tarvitsemme parhaat voimat käyttöömme rakentamaan ilmastoystävällistä energiajärjestelmää, toteaa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

– Ala on niin mielenkiintoisessa ja innostavassa käännekohdassa, että uskon yhä useamman lahjakkaan naisen myös hakeutuvan mukaan tekemään päästötöntä tulevaisuutta. Leskelä jatkaa.

Equal by 30 -kampanja on osa kansainvälisen energiajärjestö IEA:n teknologiaohjelmaa, jossa edistetään puhtaan energian sektorin mahdollisuuksia tasa-arvoisena työympäristönä. Samalla halutaan tuoda julki se potentiaali, mikä energiasektorilla olisi käytettävissä, jos alalla olisi huomattavasti enemmän naisia työntekijöistä toimihenkilöihin ja aina ylimpään johtoon saakka.

Suomi julkistanut sitoumuksen toimista, joilla edistetään energia-alan tasavertaisuutta

Suomi julkisti kampanjaan liittyessään sitoumuksen, jossa luvattiin varmistaa, että miesten ja naisten määrä tasapainottuu valtionyhtiöiden johtokunnissa. Tavoitteena on levittää samaa käytäntöä myös julkisomisteisiin yhtiöihin. Naisten ja miesten palkkaeroja tulee kaventaa toteuttamalla kolmikantaisesti sovittua tasapalkkaohjelmaa. Julkisorganisaatioita rohkaistaan tuottamaan sukupuolen mukaan jaoteltua tietoa ja käyttämään sitä suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Tasa-arvoa ja tasavertaisia mahdollisuuksia tulee edistää myös ammatinvalinnassa ja opetuksessa. Itsensä kehittämisen, yksiköllisen oppimisen ja kasvun tasavertaiset mahdollisuudet tulee varmistaa niin tytöille kuin pojillekin.

C3E-kilpailu avoinna: kuka tai mikä organisaatio edistänyt naisten asemaa energia-alalla?

Kansainvälinen Clean Energy Education & Empowerment (C3E) kampanja etsii ehdokkaita kilpailuun, jossa palkitaan henkilöitä tai organisaatioita, jotka ovat edistäneet eniten naisten asemaa energia-alalla. Ehdokkaita kilpailuun voi nimetä 15.3.2019 saakka. Voittajat julkistetaan Puhtaan energian CEM/MI-ministerikokouksessa 29.5.2019 Vancouverissa.

Kilpailussa on kaksi kategoriaa. Toisessa etsitään naista, joka on edistänyt ammattilaisena puhtaan energian kehitystä.  Toisessa kategoriassa etsitään organisaatiota, joka on edistänyt työssään puhtaan energian lisäksi myös laaja-alaisesti sukupuolten tasa-arvoa ja toiminut esikuvana muille. 

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry, puh. 050 593 7233
ylitarkastaja Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170

 
Sivun alkuun