Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Suomen kollektiiviperusteinen irtisanomissuoja on Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukainen

Työ- ja elinkeinoministeriöUlkoasiainministeriö
17.2.2017 13.59
Tiedote

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea julkisti 31. tammikuuta ratkaisun, jonka mukaan Suomen lainsäädännössä määritelty kollektiiviperustainen irtisanomissuoja on Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukainen. Euroopan neuvostossa toimivan komitean mukaan Suomen lainsäädäntö luo riittävän tasapainon työnantajan liikkeenjohto-oikeuden ja toisaalta työntekijöiden suojelutarpeen välillä. Voimassaolevan työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaiset tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet ovat linjassa Euroopan uudistetun sosiaalisen peruskirjan 24 artiklan kanssa. Euroopan neuvoston ministerikomitea on käsitellyt päätöksen vahvistaen sen yksimielisesti.

Työsuhteen laittomasta päättämisestä maksettavan riittävän korvauksen osalta Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 31. tammikuuta julkistetussa toisessa ratkaisussaan, ettei sosiaalisen peruskirjan 24 artikla salli korvauksen enimmäismäärän rajoittamista. Komitea myös katsoi, että korvauksen lisäksi laissa olisi myös oltava mahdollisuus työsuhteen palauttamiseen. Komitean ratkaisua käsitellään seuraavaksi Euroopan neuvoston ministerikomiteassa.

Suomea vastaan tehdyissä kahdessa järjestökantelussa oli esitetty, että Suomen lainsäädäntö ei täytä Euroopan uudistetun sosiaalisen peruskirjan 24 artiklaa työsuhteen päättämisen osalta. Euroopan uudistetun sosiaalisen peruskirjan 24 artiklan mukaan työsuhdetta ei voida päättää ilman pätevää syytä. Pätevä syy voi liittyä esimerkiksi yrityksen, laitoksen tai yksikön toimintaedellytyksiin. Lisäksi artiklassa edellytetään, että työntekijällä, jonka työsuhde on päätetty ilman pätevää syytä, on oltava oikeus riittävään korvaukseen tai muuhun asianmukaiseen hyvitykseen.

Euroopan sosiaalinen peruskirja on kansainvälinen sopimus, joka turvaa sosiaalisten oikeuksien toteutumista Euroopassa. Peruskirjan oikeudet on taattava kaikille sopimusvaltioiden oikeudenkäyttöpiirissä oleville henkilöille ilman syrjintää. Peruskirjan valvonta perustuu sen täytäntöönpanoa koskeviin raportteihin, joita sopimusvaltiot antavat määräajoin. Lisäksi työmarkkinaosapuolet ja tietyt järjestöt voivat tehdä kanteluita Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle peruskirjan määräysten puutteellisesta täytäntöönpanosta.

Lisätiedot:
lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki, UM, p. 029 535 1175
vanhempi hallitussihteeri Anne-Mari Mäkinen, TEM, p. 029 504 7202

  

 
Sivun alkuun