Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Suomen työ- ja elinkeinopalvelut EU:n arvioitavina

25.2.2016 11.28
Uutinen

Euroopan komission sekä Irlannin ja Saksan työvoimapalvelujen asiantuntijoista koostuva ryhmä vieraili Suomessa 22.–24.2. arvioimassa työ- ja elinkeinopalveluja. Vierailun tavoitteena oli perehtyä palveluiden vahvuuksiin ja heikkouksiin ja näin kehittää niitä.

Komissio käy parhaillaan läpi kaikkien jäsenmaiden työvoimapalveluja. Arviointikierros aloitettiin viime vuonna ja tämän vuoden loppuun mennessä komission on tarkoitus saada arvioitua kaikkien jäsenmaiden palvelut.

– Vierailujen tarkoitus on, että EU-jäsenmaat voivat oppia toistensa kokemuksista. Näin saadaan parhaat käytännöt leviämään maasta toiseen. Komissio antaa arvioinnin perusteella myös suositukset, miten työvoimapalvelua voidaan kehittää. Kyseessä ei kuitenkaan ole tarkastus eikä auditointi vaan oppimisprosessi, kertoo Suomen arviointia järjestänyt kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Opintomatka Ouluun

Kolmipäiväisen vierailunsa aikana arviointiryhmä perehtyi kattavasti työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin ja keskusteli sen eri osa-alueista työ- ja elinkeinoministeriön, ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Ryhmä vieraili lisäksi 23.2. Oulussa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa arvioimassa, miten palvelut toimivat käytännössä.  Vierailulla nousivat vahvuuksina esiin muun muassa TE-toimiston monipuolinen palvelukokonaisuus, vahvat työnantajayhteydet ja kumppanuudet sekä motivoitunut ja asiantunteva henkilöstö.

Palvelut saivat kiitosta

Vierailun lopuksi käytiin läpi arviointiryhmän keskeisiä havaintoja. Arvioitsijat pitivät Suomen työ- ja elinkeinopalvelua kokonaisuutenaan kypsänä ja vahvana järjestelmänä. Yritys- ja työnantajapalvelut ja verkostomaiset palvelumallit – esimerkiksi nuorten Ohjaamo-malli ja moniammatilliset työvoiman palvelukeskukset – nähtiin mahdollisina hyvinä käytäntöinä muille maille.

Kehittämiskohteita puolestaan tunnistettiin muun muassa työnhakijoiden sijoittumis- ja työllistymistietojen saatavuudessa sekä palvelun johtamisessa ja kehittämisessä tuloksellisuustiedon pohjalta. Suomen arviointiraportti valmistuu noin kuukauden kuluessa.

– Arviointi oli erittäin kattava ja yksityiskohtainen. Alustavat havainnot ja suositukset vaikuttavat osuvilta ja niistä saadaan varmasti hyviä aineksia palvelun kehittämiseen. Kun kaikki jäsenmaat käydään läpi samalla arviointimallilla, niin eri maiden keskinäiseen oppimiseen tarjoutuu erittäin kiinnostavia mahdollisuuksia, toteaa Jarkko Tonttila.

Vierailu oli osa Euroopan julkisten työvoimapalvelujen (Public Employment Services, PES) verkoston vertailuoppimisen kokonaisuutta. Vertailuoppiminen on verkoston keskeinen työkalu, johon kuuluu jäsenmaiden itsearviointi ja ulkoinen arviointi. Tavoitteena on tehostaa julkisten työvoimapalvelujen toimintaa vertaisoppimalla, tukea jatkuvaa oppimista ja antaa palautetta strategiselle johdolle erityisesti rakenteellisten muutosten tueksi.

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila, TEM, puh. 029 506 0069

neuvotteleva virkamies Tiinan Oinonen, TEM, puh. 029 504 9295 (paikalla 29.2.2016)

Lisää aiheesta:

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tiedote 24.2.2016: EU-tason yhteistyötä TE-palvelujen kehittämisessä

Sivun alkuun