Yrityksen kehittämisavustus

Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen, pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Avustuksia myöntävät elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat hakijoiden esittämään hankesuunnitelmaan. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu yritysten kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää merkittäviin kehittämis- ja investointihankkeisiin, joilla yritys esimerkiksi:

  • kehittää liikkeenjohto- ja markkinointitaitojaan
  • kehittää uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluja tai tuotantomenetelmiä
  • parantaa kansainvälistymisvalmiuksiaan ja vientiedellytyksiään
  • kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • hakee kasvua kone-, laite- tai rakennusinvestoinneilla

Hakijan kannattaa olla jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa lisätietoja hankkeen rahoitusmahdollisuuksista sekä avustuksen hakemisesta ja myöntämisperusteista.

Tarkemmat tiedot yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten sisällöstä, myöntämisperusteista, hakemisesta ja maksamisesta lomakkeineen löytyvät ELY-keskusten internetsivuilta kohdasta Elinkeinot → Yritysrahoitus.

Lisätietoja: Raimo Puhto