Kuljetustuki

Kuljetustuella alennetaan harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia rahtikustannuksia ja siten parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä.

Kuljetustukea voidaan myöntää pk-yrityksille, jotka toimivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon tai Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella, taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella.

Maantie- ja rautatiekuljetuksen tuki on matkan pituudesta riippuen 9-20 % kuljetuksen suorittajalle maksetusta kuljetusmaksusta. Satamatoimintojen tuki on sataman sijainnista riippuen yksi euroa tai kaksi euroa laivattua tonnia kohden. 

Kuljetustuen hakemuskausi on kalenterivuosi. Tukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta hakemuskausittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden päättymisestä. Tukihakemus jätetään sähköisesti osoitteessa www.ely-keskus.fi (Asioi verkossa/Yritystukien sähköinen asiointi). Sivulta löytyy myös erillinen hakuohje kuljetustuen hakijalle.

Kuljetustuki perustuu valtioneuvoston asetukseen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020‒2022 (1193/2020).

Tietoa kuljetustuesta löytyy ELY-keskusten internetsivuilta myös kohdasta Elinkeinot → Yritysrahoitus.
 

Lisätietoja:  Raimo Puhto