Kuljetustuki

Kuljetustuen tarkoitus on alentaa syrjäisemmillä alueilla toimivien pk-yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia korkeita kuljetuskustannuksia ja siten parantaa yritystoiminnan edellytyksiä näillä alueilla.

Kuljetustukea voidaan myöntää Suomessa tapahtuvista tavarankuljetuksista, kun tuote on valmistettu Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon tai Etelä-Savon maakunnan taikka Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella, ja kun kuljetusmatkan pituus ylittää asetuksessa säädetyn vähimmäismatkan (266/101 km).

Kuljetustuki myönnetään tuotteet valmistaneelle pk-yritykselle, joka tavaran lähettäjänä on maksanut kuljetusmaksun kuljetuksen suorittajalle. Tuen suuruus on kuljetusmatkan pituudesta riippuen 9–20 % maksetusta kuljetusmaksusta. Kuljetustukea voidaan asetuksessa säädetyin edellytyksin myöntää myös satamatoimintojen tukena, perustuen laivattavan tavaran painoon.

Kuljetustuen hakemuskausi on kalenterivuosi. Tukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta hakemuskausittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden päättymisestä. Tukihakemus jätetään sähköisesti osoitteessa www.ely-keskus.fi (Asioi verkossa/Yritystukien sähköinen asiointi). Sivulta löytyy myös erillinen hakuohje kuljetustuen hakijalle.

Kuljetustuki perustuu valtioneuvoston asetukseen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020‒2022.

Tietoa kuljetustuesta löytyy ELY-keskusten internetsivuilta myös kohdasta Elinkeinot → Yritysrahoitus.
 

Lisätietoja:  Raimo Puhto