Alueellinen kuljetustuki

Kuljetustuella alennetaan harvaan asutuilla alueilla toimivien pk-yritysten jalostamien tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia rahtikustannuksia ja siten parannetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä.

Kuljetustukea voidaan myöntää pk-yrityksille, jotka toimivat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon tai Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella, taikka Imatran, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Parikkalan, Pihtiputaan, Rautjärven, Ruokolahden, Saarijärven tai Viitasaaren kunnassa. 

Maantie- ja rautatiekuljetuksen tuki on matkan pituudesta riippuen 9-20 % kuljetuksen suorittajalle maksetusta kuljetusmaksusta. Satamatoimintojen tuki on sataman sijainnista riippuen yksi euroa tai kaksi euroa laivattua tonnia kohden. 

Kuljetustuen hakemuskausi on kalenterivuosi. Tukea haetaan sähköisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta hakemuskausittain jälkikäteen kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden päättymisestä. 

Kuljetustuki perustuu valtioneuvoston asetukseen alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023‒2025 (1015/2022).

Lisätietoa kuljetustuesta hakuohjeineen löytyy ELY-keskusten internetsivuilta

Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025 ‒ tuen piiriin uusia itäisen Suomen kuntia

Valtioneuvosto antoi 8.12.2022 asetuksen, jonka mukaan alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025. Kuljetustuki säilyy pääpiirteissään samanlaisena kuin aiemmin. Kuljetustuen tukialue laajenee Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnan alueelle.

Tiedote 8.12.2022: Alueellinen kuljetustuki jatkuu vuosina 2023‒2025 ‒ tuen piiriin uusia itäisen Suomen kuntia 

Lisätietoja:  Raimo Puhto