Toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen, pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen.

Avustuksia myöntävät elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja perustuvat hakijoiden esittämään hankesuunnitelmaan. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu toimintaympäristön kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää esimerkiksi:

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin,
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen,
  • yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Hakijan kannattaa olla jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa lisätietoja hankkeen rahoitusmahdollisuuksista sekä avustuksen hakemisesta ja myöntämisperusteista.
Tarkemmat tiedot yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten sisällöstä, myöntämisperusteista, hakemisesta ja maksamisesta lomakkeineen löytyvät ELY-keskusten internetsivuilta.

Lisätietoja: Raimo Puhto