Aluetuet

Alueiden välillä on eroja siinä, millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat yritystoiminnalle. Työvoima- ja muut resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti. Myös saavutettavuus ja etäisyydet markkinoille vaihtelevat alueiden kesken. Valtioneuvosto voi nimetä heikommin kehittyneitä alueita tukialueiksi.

Tukialueilla yritysten investointeihin myönnettävän avustuksen taso voi olla korkeampi kuin muualla maassa. Harvaan asutuilla alueilla voidaan tukea myös pienten ja keskisuurten yritysten pitkän matkan tavarankuljetuksia. Tukea myöntävät ELY-keskukset.