Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja toimijoiden päätöksenteon pohjaksi.

Toimialapalvelun toiminnan tavoitteena on tukea yritysten menestymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Toimialapalvelun toiminta perustuu vahvaan asiantuntijaosaamiseen ja kokemukseen, ajan hermolla olevaan teknologiaan ja toimintatapoihin sekä laajaan kanssakäymiseen asiakkaiden, yritysten ja sidosryhmien kanssa.

Asiantuntijatyöskentelyn muotoja ovat mm. toimialakohtainen ennakointi sekä alueellisen kehityksen arviointi, osaamisen kehittäminen ja julkisen rahoituksen suuntaaminen.

Julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelun tietopalveluun kuuluu seuraavia raportteja ja katsauksia:

Toimialapalvelu järjestää alueellisia seminaareja ja toimialaraporttien julkistamistilaisuuksia, joista useisiin on vapaa pääsy. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta.

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden kehityksestä. Palvelusta saa myös valmiita automaattisesti päivittyviä tilastokuvia. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, Tulli, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja valtiovarainministeriö (VM). Aineisto sisältää viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot.

                 HUOMIO! Toimiala Online -tietopalvelu on tilapäisesti poissa käytöstä.
                   
Tarpeen vaatiessa ota yhteyttä: jouko.nieminen(at)ely-keskus.fi