Toimialapalvelu

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalveluiden toiminnasta luovuttiin nykymuodossaan keväällä 2024. Päätös johtuu vähenevistä resursseista.

Toimialoittaista tietoa tarvitaan myös jatkossa. Ministeriön tavoitteena on osaltaan vastata tähän tietotarpeeseen kehittämällä resurssitehokas tapa tuottaa ja julkaista sekä strategisesti tärkeää että ajankohtaista toimialoittaista tietoa, jolla vahvistetaan tietojohtamista sekä tietoperusteista päätöksentekoa. 

Viimeiset toimialaraportit, jotka käsittelivät matkailu- ja sote-alaa, ilmestyivät huhtikuussa 2024.

Toimialakohtaiset julkaisut: 

Toimiala- ja teemaraportit

Toimialaraportit-sarja oli analyyttinen julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Teemaraportit pureutuivat puolestaan syvällisemmin toimialaa tai useampaa toimialaa koskevaan ajankohtaiseen aiheeseen. 

Raportit ovat saatavilla suomenkielisinä. Raportit sisältävät ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmäsivut. Joitain erityisraportteja on saatavilla myös englanniksi. Tältä sivustolta on saatavissa julkaisut vuodesta 2015 lähtien.

Toimialojen näkymät 

Näkymät käsittelivät toimialojen yleistilannetta ja tulevaisuutta. Lisäksi niissä tarkasteltiin toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja muutostrendejä. 

Pk-toimialabarometrit

Pk-toimialabarometrit tarkastelivat erityisesti pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä kehittämistarpeita ja -esteitä.

Lisätietoja:

Katri Lehtonen 

Toimialapalvelun uutiskirje

Uutiskirje ei enää ilmesty, mutta voit tutustua aiempiin numeroihin.