Toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä. 

Toimialapalvelun tavoitteena on edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä. Se tuottaa valituilta toimialoilta ajantasaista, luotettavaa ja merkityksellistä tietoa sekä vastaa valtakunnalliseen ja alueelliseen tietotarpeeseen.

Toimialaseurantaan valitaan toimialoja, joita pidetään taloudellisesti merkittävänä tai joilla arvioidaan olevan kasvupotentiaalia. Seurannassa pyritään myös kattavuuteen ja vertailtavuuteen.

Viestintä, asiantuntijaseminaarit ja julkistamistilaisuudet kuuluvat Toimialapalvelun toimintaan. Osaa tilaisuuksista voi seurata webcast-lähetyksenä näille sivuille tallennettavan katselulinkin kautta. Toimialapalveluiden uutiskirje kertoo toimialojen ajankohtaisista asioista. 

Toimialapalvelut-asiantuntijaverkosto toimii työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä ELY-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Toimialapalvelun toiminta perustuu vahvaan asiantuntijaosaamiseen ja kokemukseen sekä laajaan sidosryhmäyhteistyöhön. 

Toimialakohtaiset julkaisut ja palvelut

Toimialapalvelu julkaisee sekä toimiala- että teemaraportteja. Lisäksi ilmestyvät toimialojen näkymät ja tilannekatsaukset. 

Toimiala- ja teemaraportit

Toimialaraportit-sarja on analyyttinen julkaisusarja eri toimialojen liiketoiminnan kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Raportit ovat kunkin toimialan toimialapäällikön kokoamia. Teemaraportit pureutuvat puolestaan syvällisemmin toimialaa tai useampaa toimialaa koskevaan ajankohtaiseen aiheeseen. 

Raportit ovat saatavilla suomenkielisinä. Raportit sisältävät ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmäsivut. Joitain erityisraportteja on saatavilla myös englanniksi. Tältä sivustolta on saatavissa julkaisut vuodesta 2015 lähtien.

Toimialojen näkymät ja tilannekatsaukset

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee keväällä näkymät toimialojen yleistilanteista ja tulevaisuudesta. Näkymissä käsitellään lisäksi toimialojen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja muutostrendejä. Tilannekatsauksissa toimialapäälliköt ja asiantuntijat puolestaan laativat lyhyen ja ajankohtaisen katsauksen toimialalle tärkeästä erityiskysymyksestä.

Pk-toimialabarometrit

Pk-toimialabarometrit tarkastelevat pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä kehittämistarpeita ja -esteitä. Ajankohtaisilla kysymyksillä on myös selvitetty muun muassa digitaalisuuden roolia toimialan yritysten liiketoiminnassa.

Infograafit ja toimialojen avainluvut

Infograafit tuovat toimialan tärkeimmät avainluvut helposti nähtäväksi ja jaettavaksi. Infograafi sisältää visuaalisessa muodossa tietoja toimialan liikevaihdosta, henkilöstöstä, ulkomaankaupasta ja tarjoaa kansainvälisiä vertailuja. Vastaavia tietoja ovat saatavissa myös ladattavina kuvina. Sekä infograafin että avainlukujen tietoja päivitetään. Toimialojen avainluvut löytyvät TEMin mediapankista

Toimiala Online

Toimiala Online on tilastotietopalvelu, josta saa ajantasaista tilastotietoa yritystoiminnan ja talouden toimialoittaisesta kehityksestä. Tiedontuottajina toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Finnvera, Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus, ja valtiovarainministeriö (VM). Aineistosta löytyvät viimeisimmät tiedontuottajien tarjoamat tilastotiedot. Palvelu löytyy nyt TEM-tilastopalvelusta.

Julkaisut, palvelut ja infograafit toimialoittain löydät valikosta 

Muita yritystilastoja


Lisätietoja:

Katri Lehtonen