Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: kiertotalouden kasvu edellyttää parempaa digitalisaation hyödyntämistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2022 14.16
Tiedote

Kiertotalous tarvitsee edetäkseen digitalisaatiota ja uudenlaista yhteistyötä. Esteet tälle ovat järjestelmien hajanaisuus ja osaamisvaje. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 19.12.2022 julkaisemassa selvityksessä ”Kiertotalouden digitalisaatio ja ekosysteemit”.

Selvityksen tavoitteena oli selvittää kiertotaloudessa hyödynnettävän digitalisaation tasoa. Samassa yhteydessä pyrittiin kartoittamaan kiertotalousekosysteemejä ja niiden digivalmiuksia. Nämä kaksi näkökulmaa haluttiin samaan selvitykseen, koska datan luonti ja digitalisaation hyödyntäminen tulisi olla mukana suunnittelun osana kiertotaloudellisen liiketoiminta-ajatuksen kehittelystä asti.

Kiertotalous vaatii toimiakseen materiaali- ja tuotetiedon jakamista yritysten ja organisaatioiden välillä sekä kuluttajien kanssa yli toimialarajojen. Selvitys arvioi kiertotalouden digitalisaatiolle keskeiseksi esteeksi seuraavat asiat: järjestelmien hajanaisuus, standardoidun datan puute ja luottamuksen ja läpinäkyvyyden puutteen aiheuttamat ongelmat. Näiden juurisyynä on kiertotalouden periaatteiden ja digitaalisten ratkaisujen yhdistämisen osaamisvaje. Selvitys myös penää uusia ja nykyistä tehokkaampia tapoja kerätä, hallita, jakaa ja hyödyntää kiertotalouden dataa päätöksenteon tueksi. 

Selvityksen toimenpidesuositukset koostuvat viiteen eri teemaan jakautuvasta suosituksesta.  Koulutus nähdään erittäin tärkeänä mahdollistajana. Lisäksi suositellaan laadittavaksi kiertotalouden standardoitu käsitemallisto, rajapintamallit ja yhtenäiset kuvaukset. 

Kiertotalouden digitalisaation avulla on mahdollista luoda vientikelpoisia digitaalisia palveluita. Täysin uudenlaisena avauksena selvitys esittää kiertohubeja, jotka kokoavat toimijat yhteisen pöydän ääreen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman selvityksen ”Kiertotalouden digitalisaatio ja ekosysteemit: Nykytila, tavoitearkkitehtuuri ja toimenpiteet” laativat Motiva Services, Accenture, Gaia Consulting ja Solita. 

Lisätiedot
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242

 
Sivun alkuun