Hyppää sisältöön

Uusi Kasvuportfolio-toimintamalli tukee osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa kestävää kasvua ja hyvinvointia

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2022 10.53
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi kasvuportfolio-toimintamalli tarjoa välineen vahvistaa kykyä ennakoida ja konkretisoida tulevaisuuden suuntaa, ymmärtää globaaleja markkinamahdollisuuksia sekä omia kilpailuvahvuuksiamme. Kasvuportfoliotyö luo parempaa tietopohjaa ja tiivistää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

TEM:n johdolla kehitetyn kasvuportfolio-toimintamallin tavoitteena on auttaa tunnistamaan Suomelle lupaavia uusia kasvumahdollisuuksia perustuen yhteiseen dialogiin yritysten, asiantuntijoiden ja päättäjien välillä. Kasvumahdollisuuksien tunnistamisessa keskeistä on ennakoida globaalien markkinoiden kehitystä, arvioida Suomen kilpailuetuja sekä ymmärtää kasvumahdollisuuden laajat vaikutukset Suomen talouteen ja yhteiskuntaan. Kasvuportfolio-toimintamalli on yksi työväline, joka tukee osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa kestävää kasvua ja hyvinvointia. 

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa vaativia haasteita Suomen kilpailukyvylle
ja hyvinvoinnille 2020-luvulla ja siitä eteenpäin. Uudet teknologiat kehittyvät, markkinat
ja toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio murtavat vanhoja rakenteita ja elinkeinoja. Tässä myllerryksessä valintojen ja päätösten tekeminen niin yrityksissä kuin hallinnossa on entistäkin haasteellisempaa. 

”Näkemyksen rakentaminen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksista ja keihäänkärjistä on osa elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tehtäväkenttää. Julkisen sektorin tehtävä ei ole kasvuvalintojen tekeminen, mutta voimme osaltamme olla luomassa parempaa tietopohjaa yrityksissä tehtäville valinnoille ja kehittämässä innovaatiolle suotuisaa toimintaympäristöä”, korostaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikasta vastaava ylijohtaja Ilona Lundström. 

Energiamurros sekä terveys- ja hyvinvointiala on esimerkkejä teemoista, joihin sisältyy globaalista merkittävä kaupallinen potentiaali. Maailmalla menestyvien ratkaisujen kehittäminen vaatii tuekseen kokonaisvaltaista, ekosysteemistä kehittämisotetta, jossa yritysten, kehittäjien ja hallinnon tavoitteet ja toimet ovat samansuuntaisia.  

Sääntelyllä on yhä tärkeämpi rooli uusien teknologioiden, markkinoiden, liiketoimintamallien ja muiden innovaatioiden mahdollistamisessa sekä uusien nousevien kasvualojen ja -ekosysteemien kehittämisessä. Innovaatiomyönteisen sääntelyn avulla pyritään luomaan innovaatio- ja liiketoimintaympäristöä, joka tuottaa kansainvälistä kilpailuetua sekä houkuttelee uusia yrityksiä ja investointeja. 

Lisätiedot: 
asiantuntija Pirjo Kutinlahti (kasvuportfolio), TEM, p. +358 50 591 6607
neuvotteleva virkamies Kirsti Vilén (innovaatiomyönteinen sääntely), TEM, p. +358 50 396 0090 
 

 
Sivun alkuun