Hyppää sisältöön

Alkuperätakuulain voimaantulo viivästyy – eduskuntakäsittely jatkuu syksyllä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2021 11.14
Tiedote
kuvassa vetytankit

Energian alkuperätakuita koskevan lakiesityksen käsittely jatkuu eduskunnassa syysistuntokaudella. Toukokuussa hallituksen esitystä annettaessa arvioitiin, että laki voisi tulla voimaan kesäkuun lopussa.

Energian tuottajien, myyjien ja käyttäjien kannalta olennaisin vaikutus viivästyksessä on se, että ehdotetun lain mukaisten alkuperätakuiden myöntämisen aloitus viivästyy. Ehdotettu laki voisi tulla voimaan arviolta aikaisintaan lokakuussa. 

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperätakuita myönnetään voimassa olevan lain sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta mukaisesti uuden alkuperätakuulain voimaan tuloon saakka. 

Lakiesityksen jatkokäsittelyssä tarkastellaan myös lakiehdotukseen sisällytettyjä siirtymäsäännöksiä esimerkiksi uuden tyyppisten alkuperätakuiden varmennusvelvollisuuden alkamisesta sekä rekisterin ylläpitäjien määräajasta alkuperätakuurekisterin käyttöönotolle. 

Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan ehdotetun lain mukaisia uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön alkuperätakuita tulisi markkinoiden toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi myöntää ainoastaan lain voimaantulon jälkeiselle tuotannolle. 

Valtioneuvosto lähetti 12.5.2021 eduskunnan käsittelyyn lakiesityksen energian alkuperätakuista. Tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa valinnoillaan kuluttamansa energian alkuperään luotettavan järjestelmän avulla. Alkuperätakuun avulla esimerkiksi kuluttaja voi varmistua siitä, että hänelle uusiutuvana markkinoitu ja myyty energia on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. 

Ehdotetulla lailla alkuperätakuusääntely laajennettaisiin uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti myös kaasuun ja vetyyn sekä lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös ydinvoimalla tuotettu sähkö sekä hukkalämpö ja -kylmä tulisivat alkuperätakuusääntelyn piiriin. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706
 

 
Sivun alkuun