Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Majoriteten av dem som sagts upp från Anttila och Stockmann har blivit sysselsatta

Arbets- och näringsministeriet
13.6.2019 11.06
Pressmeddelande

Anttila-varuhusens konkurs och uppsägningarna från Stockmann hade som konsekvens att över 1 600 anställda inom handeln blev arbetslösa hösten 2016. Med stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) inledde Finland snabbt ett projekt där de uppsagda erbjöds sysselsättningsfrämjande service.

Sysselsättningen av de uppsagda har stötts bl.a. genom utbildningar, träningar och andra åtgärder. Sammanlagt 670 personer har deltagit i åtgärderna. Nu när projektet avslutas har 84 procent av de uppsagda sysselsatts, 2,9 procent deltar i utbildning och 11,8 procent är arbetslösa.

– Under de senaste åren har EFG-projekt i Finland genomförts närmast inom IKT-branschen och resultaten har varit smickrande. Det är fint att se att goda resultat nåtts och erfarenheter gjorts också inom detaljhandeln, konstaterar planerare Erja Nikula.

– Förändringarna inom detaljhandeln kommer att fortsätta också i framtiden. Arbetstillfällena inom branschen försvinner inte, men kompetenskraven förändras. Av de anställda inom branschen krävs därför aktiv och fortlöpande utveckling och uppdatering av kunnandet, fortsätter Nikula.

De flesta har deltagit i utbildningar och träningar, men dessutom har startpeng inom ramen för projektet beviljats 24 personer.

Finland har använt sig av EFG-stödet i bred utsträckning

Under de tio år som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har existerat har Finland använt sig av sammanlagt cirka 40 miljoner euro för projekt stödda av fonden. I summan ingår både EU:s finansieringsandel och den nationella finansieringsandelen. Finland har använt sig av fonden i synnerhet i samband med stora uppsägningar inom IKT-branschen. Under 2015–2016 ansökte Finland om mer stöd från fonden än någon annan av EU:s medlemsstater.

EU:s medfinansiering utgör 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent av det stöds som fås från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder vid stora strukturella förändringar, såsom träning och utbildning av olika slag, främjande av rörligheten, lönesubvention och startpeng.

Ytterligare upplysningar:

Tapani Kojonsaari, specialsakkunnig, tfn 050 456 2547
Erja Nikula, specialplanerare, tfn  029 504 7058

 
Sivun alkuun