Hyppää sisältöön
Media

Karhu ja Dahlberg selvittämään korkeahintaisten määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2023 12.06
Tiedote
Mika Lintilä portaissa

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 29.3.2023 kaksi selvityshenkilöä laatimaan selvityksen ja ehdotuksia korkeahintaisten määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi. Selvittäjiksi kutsuttiin velvoiteoikeuden professori emeritus Juha Karhu ja julkisoikeuden apulaisprofessori Maija Dahlberg. Selvitystyön tulee valmistua 31.5.2023 mennessä.

”Viime syksyn aikana monet joutuivat vaihtamaan sähkösopimuksensa poikkeuksellisen korkeahintaiseen sopimukseen. Nyt sähkön pörssihinta on kohtuullistunut, mutta satojatuhansia suomalaisia on kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen vankina. Irtautuminen tällaisesta sopimuksesta voi olla kohtuuttoman hankalaa. Epäoikeudenmukainen tilanne kaipaa ratkaisuja. Selvittäjillä on tärkeä työ arvioida ja ehdottaa keinoja, joilla kalleimman sähkönhinnan aikana tehtyihin sopimuksiin voidaan vaikuttaa”, painottaa selvityshenkilöiden toimeksiannon allekirjoittanut elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Selvitystyössä tulee tarkastella ainakin seuraavia toimenpidevaihtoehtoja sekä ehdotusten toteutettavuutta ja niiden vaikutuksia:

  1. Voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat mahdollisuudet irtaantua eri tyyppisistä määräaikaisista sopimuksista,
  2. Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n* soveltamismahdollisuudet sekä mahdolliset sopimusten sovittelu- ja kohtuullistamisvaihtoehdot, (*kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu)
  3. Korkeisiin hintoihin sitoutuneiden kuluttajien tukeminen sopimushinnan ja määritellyn, kohtuulliseksi katsottavan hinnan erotuksella, 
  4. Mahdollinen kertaluonteinen ”armahduslaki”.

Selvitystyö tehdään työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa. Ministeriön energiaosaston päällikkö Riku Huttunen nimeää selvitystyölle ministeriön virkamiehistä koostuvan tukiryhmän. 

Hyväksyessään maaliskuun alussa hallituksen esityksen takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennyksestä edellytti eduskunta, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi sähköhyvityksen ja muiden tukimuotojen toimivuutta sekä ryhtyy kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin määräaikaisten sähkösopimusten piirissä olevien kuluttajien aseman kohtuullistamiseksi. Selvitystyön aloittaminen on vastaus näihin eduskunnan esittämiin lausumiin.

Suuri joukko kuluttajia teki kalliin määräaikaisen sähkösopimuksen korkeimpien hintojen aikana

Sähkön kuluttajahinnat nousivat vuoden 2022 loppupuoliskolla poikkeuksellisen korkealle tasolle. Syynä tähän oli Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen aiheuttama kriisi eurooppalaisilla sähkö- ja energiamarkkinoilla. Venäjä rajoitti voimalaitospolttoaineiden toimituksia EU:n jäsenvaltioihin, ja EU kohdisti Venäjään pakotteita pyrkien irtautumaan venäläisestä fossiilienergiasta.

Sähkön kuluttajahinnat kääntyivät voimakkaaseen laskuun tammikuussa 2023 EU:n ja kansallisten markkinavakautustoimien seurauksena. Suuri joukko kuluttajia oli kuitenkin tehnyt määräaikaisia sähkösopimuksia poikkeuksellisen korkeiden hintojen ajanjakson aikana.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Datahuoneen keräämän hinta-aineiston mukaan joulukuussa 2022 on ollut 420 000 määräaikaista sähkönmyyntisopimusta, joissa sähköenergian hinta on ylittänyt 20 senttiä kilowattitunnilta. Tämä on noin 13 % kaikista sähkönsopimuksista. Yli 30 snt/kWh sopimuksia on arvioitu olleen noin 295 000 kappaletta.

Energiateollisuus ry:n on arvioinut tekemänsä jäsenkyselyn perusteella, että yli 20 snt/kWh sopimuksia olisi koko maassa vajaat 210 000 kappaletta ja yli 30 snt/kWh vajaat 60 000 kappaletta.

Lisätiedot: 
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, p. 0295 064 828
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405
 

 
Sivun alkuun