Hyppää sisältöön

Markkinoilla olevien tuotteiden valvonta vahvistuu – neljän tuoteryhmän markkinavalvontaan esitetään päivityksiä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 13.56
Tiedote

Markkinavalvonnan tavoitteena on varmistaa, että markkinoilla olevat tuotteet eivät vaaranna käyttäjien terveyttä, turvallisuutta tai ympäristöä ja että tuotteet toimivat oikealla tavalla. Hallitus esittää täydennyksiä markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoon lelujen, kuluttajakäyttöisten koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden osalta.

Vuonna 2019 voimaan tullut EU:n markkinavalvonta-asetus koskee yli 70 tuoteryhmää. Suomessa olemassa olevia kansallisia markkinavalvonnan rakenteita pitää päivittää vastaamaan EU:n asetusta. EU-asetuksen täytäntöönpanoa on tehty vaiheittain eri ministeriöissä ministeriöiden vastuualueiden mukaan.  

Nyt hallitus esittää täydentävää sääntelyä neljän TEM:n vastuulle kuuluvan tuotesektorin osalta. EU:n markkinavalvonta-asetus täytäntöönpantaisiin lelujen, kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden, mittauslaitteiden sekä kaasulaitteiden osalta.  

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 29.9.2022.

Markkinoilla olevien tuotteiden tulee täyttää vaatimukset

Ehdotetulla sääntelyllä varmistettaisiin, että markkinavalvontaviranomaisilla on käytössään riittävät keinot tuotteiden valvontaan. Muun muassa verkkokaupan valvonnan keinot täydentyisivät tietyiltä osin. Viranomaisilla olisi esimerkiksi mahdollisuus viime kädessä poistaa vaarallisten tuotteiden tietoja niitä myyviltä verkkosivuilta. Lisäksi ehdotetaan täydennyksiä rangaistussäännöksiin, joita on jo nykyisin käytössä kaikilla neljällä sektorilla. 

Muutoksilla pyritään vahvistamaan terveyden ja turvallisuuden suojelua sekä kuluttajansuojaa ja tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Tulli toimisivat jatkossakin sektorien valvontaviranomaisina Suomessa.

Muutokset tulisivat voimaan keväällä 2023. Kevään 2022 lausuntokierroksen palaute on huomioitu jatkovalmistelussa.

Esitys täydentää keväällä 2022 voimaan tullutta sääntelyä

Yhdenmukaisen markkinavalvontasääntelyn arvioidaan olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta. Markkinavalvonnalla turvataan tuotteiden vapaata liikkuvuutta unionissa, kun vaatimukset ovat yhdenmukaisia jäsenmaissa. Valvonnan tehostaminen edistää riskienhallintaa sekä reilua kilpailua. 

Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa Suomessa on tehty vaiheittain. Asetuksen täytäntöönpanoa koskeva laaja lakipaketti tuli voimaan 11.4.2022. Tässä yhteydessä yhdenmukaistettiin markkinavalvontaa koskevaa sääntelyä hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Nyt laaditaan täydentävää sääntelyä sellaisten tuotteiden osalta, jotka eivät olleet huhtikuussa voimaan astuneessa lakipaketissa mukana, hyödyntäen samaista horisontaalista markkinavalvontalakia.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Mikko Holm, p. 0295 047 377
hallitusneuvos Pauliina Kanerva, p. 0295 060 160
erityisasiantuntija Aku-Petteri Korhonen, p. 050 318 8948

 
Sivun alkuun