Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla

TEM007:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla (kuluttajakäyttöiset koneet, mittauslaitteet, kaasulaitteet ja lelut). Täytäntöönpanossa on tarkoitus hyödyntää soveltuvin osin markkinavalvontalakia (1137/2016).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM007:00/2022

Asianumerot VN/28734/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 3.1.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE EU:n markkinavalvonta-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi eräillä tuotesektoreilla
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  29.9.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla (kuluttajakäyttöiset koneet, mittauslaitteet, kaasulaitteet ja lelut).

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöEmilia Tiuttu, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mikko Holm, Hallitusneuvos
puh. 0504780446
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla (kuluttajakäyttöiset koneet, mittauslaitteet, kaasulaitteet ja lelut). Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon lisäksi esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kansallisella tasolla hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Sääntelyn yhdenmukaistamisen voidaan arvioida olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta.

Tiivistelmä

Esityksellä on tarkoitus antaa tarpeellinen kansallinen täydentävä sääntely EU:n markkinavalvonta-asetuksen (EU) 2019/1020 soveltamisen tueksi neljällä tuotesektorilla (kuluttajakäyttöiset koneet, mittauslaitteet, kaasulaitteet ja lelut). Täytäntöönpanossa on tarkoitus hyödyntää soveltuvin osin markkinavalvontalakia (1137/2016).

Lähtökohdat

Markkinavalvontaa koskevaa sääntelyä on yhdenmukaistettu EU-tasolla markkinavalvonta-asetuksella, joka koskee yli 70 EU:n tuotesäädöksen markkinavalvontaa. Markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi tarvitaan kansallista täydentävää sääntelyä esimerkiksi markkinavalvontaviranomaisen toimivaltuuksista sekä markkinavalvonta-asetuksen edellyttämistä seuraamuksista. Markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi tarvittavaa kansallista täydentävää sääntelyä on tarpeen antaa myös lelujen, kuluttajien käyttöön tarkoitettujen koneiden, mittauslaitteiden ja kaasulaitteiden tuotesektoreilla.

Lisää aiheesta