Hyppää sisältöön

Ministeri Haatainen: Huoltovarmuutta kehitettävä uusien uhkien ja ilmiöiden valossa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2022 16.14
Tiedote
Työministeri Tuula Haatainen

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee syksyllä eduskunnalle annettavaa huoltovarmuusselontekoa. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Työpajoista haetaan evästystä selonteon valmisteluun ja käsitellään selonteossa määriteltäviä painopisteitä. 8.2.2022 järjestettyyn työpajaan oli kutsuttu huoltovarmuusselonteon parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenet ja varajäsenet.

”Parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenillä on tärkeä rooli tuoda selonteon valmisteluun mukaan eduskunnan näkökulma. Tämä on alusta asti ollut tahtotilani ja vaatimukseni. Näen tärkeänä, että näin laajan yhteiskunnallisen kysymyksen pohdinnassa otetaan huomioon parlamentaarinen ulottuvuus”, totesi työministeri Tuula Haatainen työpajan avauksessa.

”Huoltovarmuuden kokonaisuudesta vastaavana ministerinä olen pitänyt tärkeänä, että huoltovarmuuttamme arvioidaan myös uudenlaisten ilmiöiden ja uhkien, kuten pandemioiden, ilmastonmuutoksen, digitalisaatiokehityksen ja energiakriisien valossa”, Haatainen painotti. 

Huoltovarmuusselonteko täydentää osaltaan puolustus-, ulko- ja turvallisuuspoliitiikan sekä sisäisen turvallisuuden selontekojen kokonaisuutta, samoin kuin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Huoltovarmuusselonteolla on silti myös oma tärkeä itsenäinen roolinsa huoltovarmuustoiminnan kehittämisen suuntaviivoja määritettäessä. 

Selonteon tavoitteena on kirkastaa huoltovarmuuden kehittämisen päälinjat pidemmällä aikavälillä sekä turvata entistä kokonaisvaltaisempi varautuminen uusiin uhkiin. Lähtökohdat tähän ovat kunnossa, sillä Suomen vahva huoltovarmuusjärjestelmä on toimiva ja ainutlaatuinen maailmassa sekä perustaltaan aikaansaava ja joustava. 

Ministeri muistutti, että hyviä vahvuuksia ja lähtökohtia järjestelmän toimivuudelle ovat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön perustuva verkostomalli ja huoltovarmuusorganisaation kyky toimia ketterästi myös kriisitilanteessa. Lisäksi huoltovarmuusrahasto mahdollistaa huoltovarmuustoimien rahoituksen tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

”Oma tahtotilani on, että onnistuisimme selonteossa kirkastamaan laajojen poikkihallinnollisten ilmiöiden huomioon ottamista huoltovarmuuden kehittämisessä, huoltovarmuuskokonaisuuden hallintaa ja strategisuutta sekä eurooppalaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön huomiointia sekä yhteistyön syventämistä”, ministeri Haatainen määritteli.

Huoltovarmuusselonteon luonnoksesta järjestetään loppukeväästä 2022 laaja lausuntokierros. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa selonteko eduskunnalle syyskuussa. Eduskuntakäsittelyn jälkeen talvella 2023 järjestetään vielä laaja huoltovarmuusseminaari keskeisille sidosryhmille.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 029 504 7372
teollisuusneuvos Eeva Vahtera, TEM, p. 029 504 9009
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581

 
Sivun alkuun