Hyppää sisältöön

Huoltovarmuusselonteon valmistelun toisessa työpajassa kuultiin Huoltovarmuusneuvoston ja HV-yhteistyöryhmän näkemyksiä tulevasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 31.1.2022 10.33
Uutinen
Sateliittikuva Skandinaviasta yöllä - valot taajamien kohdalla

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti syksyllä 2021 ensimmäisen huoltovarmuusselonteon valmistelun. Selonteko on tarkoitus antaa valtioneuvoston selontekona eduskunnalle syyskuussa 2022. Koronapandemia on nostanut huoltovarmuuden ja varautumistyön yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön, ja synnyttänyt tarpeen huoltovarmuuden kehittämisestä yli hallituskausien. Selonteko tukee tätä kehitystyötä.

Selontekoa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, joille järjestetään työpajoja tammi-maaliskuun aikana. Ensimmäinen työpaja pidettiin jo joulukuussa 2021. Tilaisuuksista haetaan eri toimijoiden evästyksiä selonteon valmisteluun, ja täsmennetään siinä käsiteltäviä painopisteitä. Selonteon luonnoksesta järjestetään laaja lausuntokierros keväällä 2022.

Ministeriö oli kutsunut 28.1. järjestettyyn työpajaan Huoltovarmuusneuvoston ja Huoltovarmuuden yhteistyöryhmän jäsenet kertomaan näkemyksiään selonteon strategisista painopisteistä, huoltovarmuuden kehittämistoimista sekä julkisen ja yksityisen välisen yhteistyön kehittämisestä jatkossa. 

Tilaisuuden avasi kansliapäällikkö Raimo Luoma, jonka jälkeen kuultiin Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkäsen tervehdys osallistujille. Selonteon strategiset painopisteet ja niiden taustalla olevan tilannearvion esitteli teollisuusneuvos Eeva Vahtera TEM:stä. Viimeisenä alustuksena kuultiin tilaisuuden fasilitaattori Petri Uusikylän kuvaus toimintaympäristön muutoksesta ja huomiot ensimmäisestä työpajasta.

Luoma totesi, että huoltovarmuusselonteko tulee osaltaan täydentämään puolustus-, ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä sisäisen turvallisuuden selontekojen kokonaisuutta samoin kuin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Huoltovarmuus on laaja ja monitahoinen kokonaisuus, joten selontekoon pitää kiteyttää keskeiset tulevaisuuden haasteet. Näistä Luoma nosti esille huoltovarmuusjärjestelmän rakenteen ja rahoituksen, kansainvälisen ulottuvuuden sekä ilmastonmuutoskysymyksen. 

Avausten jälkeen osallistujat jatkoivat pienryhmissä keskustelua annetuista teemoista. Käyty keskustelu oli vilkasta ja monipuolista. Siinä nousi esille, että nyt on oikea hetki laatia huoltovarmuusselonteko, koska huoltovarmuustoiminnan kehittämiselle on juuri nyt yhteiskunnallinen tilaus. 

Suomen huoltovarmuusjärjestelmä on perusteiltaan toimiva, mutta sitä pitää kehittää vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Yksi huomioitava keskeinen elementti on lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö, erityisesti EU- ja pohjoismaisella tasolla. Huoltovarmuustoiminnan rahoituspohjan kestävyyteen tulee myös kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi ilmastonmuutos ja sen torjunta tulevat vaikuttamaan varautumistoimiin tulevaisuudessa. Julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin välisen yhteistyön merkitystä ja ainutlaatuisuutta korostettiin. Kehittämistoimissa tulisi täsmentää toimijoiden roolit sekä varmistaa vapaaehtoisen huoltovarmuustyön hyödyt eri osapuolille.

Seuraava selonteon valmistelua tukeva työpaja järjestetään 8.2.2022. Se on suunnattu huoltovarmuusselonteon parlamentaariselle seurantaryhmälle. Tilaisuuden avaa työministeri Tuula Haatainen.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Eeva Vahtera, TEM, p. 029 504 9009
neuvotteleva virkamies Henri Backman, TEM, p. 029 506 3581
 

 
Sivun alkuun