Hyppää sisältöön
Media

TE-toimistojen rooli on tukea uudistuksen valmistelua aktiivisesti

19.1.2023 11.05
Uutinen

"On tärkeää ottaa sekä kuntien että työhallinnon henkilöstö mukaan muutokseen suunnitteluun, koska työ- ja toimintakulttuurit ovat valtiolla ja kunnilla erilaiset. Kuntaliiton kanssa valmistelemme jo yhteisiä henkilöstölle suunnattuja muutosohjelmia", kertoo Katri Lehto, Etelä-Pohjanmaan TE-palvelujen johtaja.

TE-toimiston työntekijä neuvoo asiakasta tietokoneen ääressä.

Miten olette valmistautumassa TE-palveluiden uudistukseen? Millaisena näet TE-toimistojen roolin valmistelussa?

Valmistaudumme yhteistyössä alueemme kuntien kanssa. Tuomme kuntien käyttöön valmistelun ajan-kohtaisen tiedon ja muun muassa valmistelun etenemisen aikataulutuksen. Jaamme tietoa omasta toiminnastamme yhdessä ELY-keskuksen kanssa, jotta kuntiin muodostuu käsitys siitä mitä kaikkia tehtäviä ja toimintoja heille on mahdollisesti siirtymässä. Kunnista valmistelussa ovat mukana sekä kuntakokeiluissa mukana olevat kunnat että kunnat, joilla ei ole kuntakokeilukokemusta. 

Pidämme myös oman TE-henkilöstömme tietoisina valmistelun etenemisestä, mutta toisaalta keskitymme vahvasti perustehtävämme hoitamiseen. Työhallinnossa varmistamme myös henkilöstömme osaamisen tason ylläpidon erilaisin koulutuksin. 
 
TE-toimistojen rooli on valmistelua aktiivisesti tukeva rooli. Kunnat ja joissakin paikoin myös maakuntien liitot ovat aktiivisia tahoja muutoksen eteenpäin viennissä.

Mitkä ovat mielestäsi uudistuksen haasteet, entä mahdollisuudet?

Uudistuksen valmistelua haastaa tiukka aikataulu ja hallituksen esityksen käsittelyn hidastuminen. Varsinaisen uudistuksen haasteina voidaan pitää ainakin kuntien osalta valittua rahoitusmallia, joka haastaa kuntataloutta. Mahdollisuuksina ovat entistä laajemmat mahdollisuudet yhdistää kuntien palvelut asiakkaiden palvelutarpeita vastaaviksi kokonaisuuksiksi. Mielenkiintoisen lisän tuovat vuoden vaihteessa käynnistyneet hyvinvointialueet ja niiden tarjoamat palvelut. 

Mitä toiveita teillä on yhteistyökumppaneiden suuntaan? Miten yhteistyötä lähdetään toteuttamaan käytännössä?

Yhteistyötä toteutetaan käytännössä yhteisen keskustelun ja suunnittelun kautta. Erityisen tärkeää on ottaa sekä kuntien että työhallinnon henkilöstö mukaan suunnitteluun, koska työ- ja toimintakulttuurit ovat valtiolla ja kunnilla erilaiset. Kuntaliiton kanssa valmistellaan jo yhteisiä henkilöstölle suunnattuja muutosohjelmia.  
 

TEM Uutinen
Sivun alkuun