Hoppa till innehåll
Media

Arbets- och näringsbyråernas roll är att aktivt stödja beredningen av reformen

19.1.2023 11.05
Nyhet

"Det är viktigt att involvera både kommunernas och arbetsförvaltningens personal i planeringen av förändringen, eftersom arbets- och verksamhetskulturerna skiljer sig åt mellan staten och kommunerna. Tillsammans med Kommunförbundet bereder vi redan gemensamma förändringsprogram för personalen, berättar Katri Lehto, direktör för Södra Österbottens arbets- och näringstjänster.

TE-toimiston työntekijä neuvoo asiakasta tietokoneen äärellä.

Hur förbereder ni er för reformen av arbets- och näringstjänsterna? Hur ser du på arbets- och näringsby-råernas roll i beredningen?

Vi förbereder oss i samarbete med kommunerna i vårt område. Vi ställer aktuell information om beredningen och bland annat tidsplanen för hur beredningen framskrider till kommunernas förfogande. Vi delar med oss av information om vår egen verksamhet tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen för att kommunerna ska få en uppfattning om vilka uppgifter och funktioner som eventuellt kommer att överföras till dem. I beredningen deltar både kommuner som deltar i kommunförsöken och kommuner som saknar erfarenhet av kommunförsök. 

Vi håller också vår egen personal vid arbets- och näringsbyrån medveten om hur beredningen framskrider, men vi koncentrerar oss å andra sidan starkt på att sköta vår grundläggande uppgift. Inom arbetsförvaltningen säkerställer vi också att personalens kompetensnivå upprätthålls genom olika utbildningar. 
 
Arbets- och näringsbyråernas roll är en aktivt stödjande roll vid beredningen. Kommunerna och på vissa håll även landskapsförbunden är aktiva aktörer när det gäller att föra förändringen framåt.  

Vilka är enligt dig utmaningarna med reformen – och möjligheterna?

Beredningen av reformen försvåras av en snäv tidtabell och en långsammare behandling av regerings-propositionen. Som utmaningar i den egentliga reformen kan betraktas åtminstone den finansieringsmodell som valts för kommunernas del och som utmanar den kommunala ekonomin. Möjligheterna är allt större möjligheter att kombinera kommunernas tjänster till helheter som motsvarar kundernas servicebehov. De välfärdsområden som inleddes vid årsskiftet och de tjänster som de tillhandahåller bidrar med ett intressant tillskott. 

Vilka önskemål har ni när det gäller samarbetspartner? Hur kommer samarbetet att genomföras i prak-tiken?

Samarbetet genomförs i praktiken genom gemensam diskussion och planering. Det är särskilt viktigt att involvera både kommunernas och arbetsförvaltningens personal i planeringen, eftersom arbets- och verksamhetskulturerna skiljer sig åt mellan staten och kommunerna. Tillsammans med Kommunförbun-det bereds redan gemensamma reformprogram för personalen.  
 

ANM Nyhet
Tillbaka till toppen