Hyppää sisältöön

Toimialaraportti: Ohjelmistoalan kasvu jatkuu, osaavan työvoiman saatavuus uhkana

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2020 15.06
Tiedote

Ohjelmistoalan kasvu ja kehittyminen on ollut voimakasta 2010-luvulla. Kasvu perustuu kansainvälistymiseen, teknologian nopeaan kehittymiseen sekä muiden alojen ja julkishallinnon digitalisaatioon. Toimialan yritykset kehittävät myös itse uusia innovatiivisia palveluita markkinoille. Alan kasvua uhkaa rajoittaa osaavan työvoiman saatavuus.

Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön ohjelmistopalveluja käsittelevässä toimialaraportissa, joka julkaistiin 3.2.2020. Ohjelmistoala koostuu neljästä alatoimialasta: ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi, tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut sekä muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta. Ohjelmistoala luetaan osaksi liike-elämän palveluita. Ohjelmistoala on kasvanut viime vuosina merkittävästi.

Alan yritysten liikevaihto on kasvanut

Ohjelmistoalan liikevaihto vuonna 2018 oli yli 9 miljardia euroa. Ala työllisti yli 53 000 henkilöä yhteensä lähes 7 000 yrityksessä. Reilu puolet ohjelmistoalan liikevaihdosta syntyy yrityksissä, jotka kuuluvat ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus -alatoimiluokkaan. Toiseksi suurin alatoimiluokka on atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi. Ohjelmistoalan yritykset ovat kokoluokaltaan pääosin pieniä ja keskisuuria.

Ohjelmistoala on keskittynyt Uudellemaalle ja muihin kasvukeskuksiin. Vuoden 2017 tietojen mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsee yli 50 % ohjelmistoalan toimipaikoista ja 60 % henkilöstöstä. Alan liikevaihdosta hieman yli 70 % syntyy Uudellamaalla. Muita merkittäviä alueellisia ohjelmistoalan keskittymiä on Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen sekä Keski-Suomen ELY-keskusten alueilla.

Vienti kasvussa erityisesti pienissä yrityksissä

Aiemmin ohjelmistoalan toimialaraporteissa ei ole tarkasteltu toimialan vientiä. Viennin jakaantumisen analysointi – eli sen selvittäminen, miten laajasti yritykset harjoittavat vientitoimintaa ja minkä kokoisia nämä yritykset ovat – on ollut haastavaa aiemmin käytössä olleiden vientiaineistojen pohjalta. Tätä raporttia varten on Business Finlandissa tarkasteltu toimialan vientiä Verohallinnon ja Suomen Asiakastiedon aineistojen pohjalta.

Tietojen perusteella voidaan arvioida sitä, mikä osuus verottajalle toimitetuista alv-tilityksistä lasketusta myynnistä on EU-vientiä ja EU:n ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä ohjelmistoalalla. Alan viennin määrän voidaan arvioida olevan vuonna 2018 reilu kolmannes myynnin määrästä. Viejäyrityksiä aineiston perustella on yli 3 900 ja noin 2 300 yrityksen viennin määrä on yli 100 000 euroa.

Vuosina 2015–2018 arvioitu vientimäärä on kasvanut laajasti toimialalla pois lukien kahden painoarvoltaan suurimman toimijan tiedot. Erityisesti vienti on kasvanut pienissä yrityksissä ja yrityksissä, joiden myynti oli kokoluokaltaan alle miljoona euroa. Raportissa käytetyn vientiaineiston perusteella voidaan päätellä, että suomalaisen ohjelmistoalan viennin kasvu ei ole vain muutamien yritysten käsissä, vaan vientiä harjoitetaan laajemmin toimialalla.

Yhdessä ohjelmistoalan toimialaraportin kanssa julkaistiin pk-toimialabarometri. Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Johanna Ek, puh. 050 557 7028
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 029 506 4926
Senior Manager, Business Intelligence Risto Setälä, Business Finland p, 050 5577858 (vientitiedot)

 
Sivun alkuun