Hyppää sisältöön

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöön

sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.21
Tiedote
Nuoret tutkijat työssään
Kuva: Opa Latvala

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy vuoden 2020 alusta alkaen sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. Siirrosta sovittiin hallitusohjelmassa ja sillä tavoitellaan työvoiman ja opiskelijoiden maahanmuuton vahvempaa kytkemistä osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.

Valtioneuvosto vahvisti 19.12. siirtoa koskevan valtioneuvoston ohjesäännön muutoksen. Ohjesäännössä säädetään ministeriöiden toimialoista.

– Siirron myötä työperäinen maahanmuutto nivotaan tiiviimmin työllisyyden edistämiseen. Samalla yhteyksiä elinkeinoelämään voidaan hyödyntää aiempaa tehokkaammin. Muutos tukee hallituksen tavoitetta edistää työperäistä maahanmuuttoa, työn ehdoista tinkimättä, työministeri Tuula Haatainen painottaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vuoden alusta lähtien työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvästä politiikasta, lainsäädännöstä sekä lupaprosessien kehittämisestä. Työvoiman, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvien säädöshankkeiden vetovastuu siirtyy sisäministeriöltä työ- ja elinkeinoministeriölle. Valmistelu tapahtuu jatkossakin yhteistyössä.

Sisäministeriö vastaa edelleen maahanmuuttopolitiikan ja lainsäädännön kokonaisuudesta, yleisistä lupaedellytyksistä sekä Maahanmuuttoviraston tulosohjauksesta ja resurssien turvaamisesta. Työvoiman maahanmuuttoa koskevasta tulosohjauksesta ministeriöt vastaavat jatkossa yhteistyössä.

– Useimmat maahanmuuttajat tulevat Suomeen täällä olevan perheenjäsenen, työn tai opiskelupaikan takia. Kaikilla osa-alueilla lupamenettelyjen on oltava oikeudenmukaisia ja sujuvia. Kun yhdessä kehitämme työntekijän oleskelulupaprosessia, varmistamme, että Suomi on kansainvälisille osaajille vetovoimainen maa tehdä työtä, sisäministeri Maria Ohisalo sanoo.

Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä lupamenettely jakautuu jatkossakin kolmelle hallinnonalalle

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa jatkossa työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupamenettelyn kokonaisuutta. Prosessia pyritään yksinkertaistamaan siten, että voidaan päästä hallitusohjelmassa määriteltyyn yhden kuukauden käsittelyaikaan.

Lupamenettelyn vastuut ja vaiheet eri hallinnonaloilla:

1. ulkoministeriö: edustustoissa otetaan vastaan hakemukset ja henkilötiedot sekä haastatellaan hakijoita.

2. työ- ja elinkeinoministeriö: TE-toimistot tekevät työntekijän oleskelulupaan sisältyvän osa-päätöksen, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin.

3. sisäministeriö: Maahanmuuttovirasto tekee varsinaiset päätökset kaikissa lupasioissa. Lupakäsittelijät työskentelevät jatkossakin Maahanmuuttovirastossa.

Lupamenettelyn yksinkertaistaminen edellyttää lainsäädäntöuudistuksia ja sähköisen järjestelmän kehittämistä

Maahanmuuttovirasto on viime vuosina kehittänyt lupaprosesseja ja automatisoinut hakemuskäsittelyä. Yhden kuukauden käsittelyaikataulun saavuttaminen edellyttää lisäksi lainsäädäntöuudistuksia, lupamenettelyiden sähköisen järjestelmän jatkokehittämistä ja sen yhä laajempaa hyödyntämistä. Toimenpiteet käynnistetään välittömästi. Prosessien uudistamiseen liittyvät toimet voidaan osin toteuttaa nopeastikin. Sen sijaan lainsäädäntöön ja sähköisiin järjestelmiin kytkeytyvät uudistukset vaativat pidemmän valmisteluajan ja lisäresursointia.

Lisätiedot:
maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, TEM, p. 029 504 7112
ylijohtaja Jorma Vuorio, SM, p. 029 548 8600

 
Sivun alkuun