Hyppää sisältöön
Media

Työvoimapalveluiden uudistus onnistuu avoimella vuoropuhelulla

14.2.2022 15.40
Uutinen

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä webinaarissa 11.2. annettiin tilannekatsaus TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelutilanteesta. Tilaisuudessa painotettiin muun muassa sitä, että kuntien väliseen vertaisoppimiseen kannattaa panostaa ja olemassa olevia verkostoja hyödyntää. 

#TEpalvelut2024 Työministeri Tuula Haatainen ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kuvasivat valtion ja kuntien yhteistyötä TE-palvelut 2024 -uudistuksen valmistelussa. 

"Uudistuksen peruslähtökohta on hyvä kerrata. Miksi TE-palvelut 2024 -uudistusta tehdään? Korostan edelleen, ettei siirrossa ole kyse siitä, etteivätkö TE-toimistot olisi tehneet hyvää työtä. Uudistuksella viedään TE-palvelut lähemmäksi asiakkaita ja saadaan kunnan koulutus- ja elinvoimapalvelut paremmin tukemaan työllistymistä sekä alueiden elinvoimaa. Uudistus on yksi niistä työllisyyden toimenpiteistä, joilla tavoitellaan hallituksen asettamaa 75 % työllisyystavoitetta", ministeri Haatainen kertoi.

"Uudistuksen tavoitteissa onnistuminen kytkeytyy kuntien mahdollisuuteen kehittää sujuvia ja joustavia palvelupolkuja sekä lähipalveluita asiakkaalle, kun saman järjestäjän vastuulla ovat niin työllisyys- kuin elinkeinopalvelut ja osa koulutuspalveluista. Työllisyyden edistäminen entistäkin tehokkaammin vaatii myös vahvaa elinvoima- ja yritysnäkökulmaa. Kannustava rahoitusmalli tukee tavoitetta", ministeri Haatainen jatkoi.

Ministeri Haatainen suositteli lämpimästi panostamaan kuntien väliseen vertaisoppimiseen jo tässä vaiheessa, ei pelkästään kokeilukuntien välisesti vaan myös kokeilujen ulkopuoliset kunnat mukaan ottaen. Olemassa olevia kuntien verkostoja on hyvä hyödyntää tässä.

Varatoimitusjohtaja Reina valotti kuntien näkökulmaa.

"Kunnat näkevät uudistuksen mahdollisuutena palvella entistäkin paremmin sekä työtä että työvoimaa etsiviä. Tähän voidaan päästä, kun TE-palvelut integroidaan aidosti osaksi kuntien toimintaa muun muassa koulutuksessa, elinkeinopolitiikassa, investoinneissa ja hankinnoissa. Tämä edellyttää, että kunnat voivat käytännössä organisoida nämä tehtävät joustavasti paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden", Reina kertoi.

Reina korosti myös, että rahoitusjärjestelmän kannustavuus tukee uudistuksen tavoitteita, mutta samalla on huolehdittava, että se ei hallitsemattomasti heiluttele kuntien taloutta. On tärkeää, että uudistusta valmistellaan ja toimeenpannaan kuntien ja valtion tiiviissä yhteistyössä.

Tutkija Robert Arnkil esitteli työllisyyden kuntakokeiluja koskevan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimus-toiminnan (VN TEAS) väliraportin keskeisiä havaintoja peilaten niitä TE-palvelut 2024 -uudistukseen. Lisäksi kuultiin kommenttipuheenvuorot Oulun seudun ja Hämeen seudun kuntakokeiluista sekä TE-toimistoista ja ELY-keskuksista.

Lakiesitysluonnos keväällä lausuntokierrokselle

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. Esitysluonnos on nyt valmistumassa ja se lähetetään lausuntokierrokselle tämän kevään aikana.

Osana uudistusta valmistellaan muutosohjelma, jonka tavoitteena on tukea henkilöstöä muutokseen valmistautumisessa ja varsinaisessa uudistuksen toimeenpanossa. Muutosohjelman valmistelua käynnistetään tämän vuoden aikana ja se laaditaan ja toteutetaan niin ikään tiiviissä kunta-valtio -yhteistyössä. Muutosohjelmaa on tarkoitus käydä läpi myöhemmin keväällä järjestettävässä tilaisuudessa.

Verkkotilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät TEMin verkkosivuilta. Tekstitetty tallenne julkaistaan myöhemmin.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7025, 
tanja.stahlberg(at)gov.fi

Webinaarin materiaalit
Lue lisää TE-palvelut 2024 –uudistuksesta      
 

TEM Uutinen
Sivun alkuun