Hoppa till innehåll

Reformen av arbetskraftsservicen lyckas med hjälp av en öppen dialog

14.2.2022 15.40
Nyhet

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Arbets- och näringsministeriet ordnade ett webbinarium den 11 februari och informerade om läget i fråga om beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna. Under seminariet framhölls det bland annat att det lönar sig för kommunerna att satsa på att lära sig tillsammans och att ut-nyttja sina existerande nätverk.

#TEpalvelut2024 Arbetsminister Tuula Haatainen och Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina beskrev statens och kommunernas samarbete kring beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna. 

"Det är bra att repetera utgångspunkterna för reformen. Varför behövs reformen arbets- och näringstjänsterna? Jag vill än en gång framhålla att det inte handlar om att arbets- och näringsbyråerna inte skulle ha utfört ett gott arbete. Genom reformen kommer arbets- och näringstjänsterna närmare kunderna, och kommunens tjänster för utbildning och livskraft kan bättre stödja sysselsättningen och regionernas livskraft. Reformen är en av åtgärderna för att nå regeringens sysselsättningsmål på 75 procent", berättade minister Haatainen.

"För att reformen ska lyckas krävs det att kommunerna utvecklar smidiga och flexibla servicevägar och tjänster för kunderna, när samma anordnare har ansvar för såväl sysselsättnings- som näringstjänsterna och en del av utbildningstjänsterna. För att främjandet av sysselsättningen ska bli effektivare krävs det också en starkt livskrafts- och företagsaspekt. En sporrande finansieringsmodell stöder dessa mål", sade minister Haatainen.

Minister Haatainen uppmanade kommunerna att redan nu satsa på kollegialt lärande, inte bara mellan försökskommunerna utan också med andra kommuner. Det lönar sig att utnyttja redan existerande nätverk.

Vice verkställande direktör Reina lyfte fram kommunernas perspektiv.

"Kommunerna ser reformen som en möjlighet att betjäna både dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft ännu bättre. Det kan vi göra om vi verkligen lyckas integrera arbets- och näringstjänsterna i kommunernas verksamhet, såväl i utbildningen, i näringspolitiken, i investeringarna som i upphandlingarna. Detta förutsätter att kommunerna i praktiken kan organisera uppgifterna smidigt med beaktande av lokala behov och förhållanden", sade Reina.

Reina framhöll också att ett sporrande finansieringssystem stöder reformens mål, men att vi måste se till att den inte rubbar kommunernas ekonomi. Det är viktigt att reformen bereds och genomförs i ett nära samarbete mellan kommunerna och staten.

Forskaren Robert Arnkil presenterade de viktigaste observationerna i en mellanrapport om kommunförsöken för sysselsättning, som utförts inom statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Företrädare för Uleåborgsregionens och Tavastehusregionens kommunförsök, arbets- och näringsbyråerna och närings-, trafik- och miljöcentralerna höll också korta anföranden.
 

Utkastet till proposition sänds på remiss under våren

Avsikten är att regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna ska lämnas till riksdagen i september 2022. Utkastet håller nu på att färdigställas och det skickas på remiss under våren.

Som ett led i reformen bereds ett reformprogram för att stödja personalen i förberedelserna inför och genomförandet av reformen. Beredningen av reformprogrammet inleds i år och det utarbetas och genomförs likaså i nära samarbete mellan kommunerna och staten. Reformprogrammet behandlas vid ett större seminarium under våren.

Material från seminariet finns på arbets- och näringsministeriets webbplats. Upptagning med textning publiceras senare.

Ytterligare information:

Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7025, 
tanja.stahlberg(at)gov.fi

Material från webbinariet
Läs mer om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 
 

ANM Nyhet
Tillbaka till toppen