Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Väliaikainen ilmoitusvelvollisuus sote-toimialan yrityskaupoille

Työ- ja elinkeinoministeriö
15.6.2017 13.38
Tiedote

Valtioneuvosto esitti 15.6.2017 lisättäväksi kilpailulakiin määräaikaisen säännöksen, joka koskee sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yritysten yrityskauppojen uutta laajennettua ilmoitusvelvollisuutta. Esitys liittyy maakunta- ja sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevaan lainsäädäntöön ja käsitellään eduskunnassa sen yhteydessä.

Esityksen tavoitteena on varmistaa markkinoiden toimivuus ja asiakkaiden valinnanvapauden toteutuminen rajoittamalla sosiaali- ja terveyssektorin keskittymistä ennen sote-uudistuksen voimaantuloa

Kilpailulakiin ehdotettavan pykälän mukaan yrityskauppoja koskevia säännöksiä sovellettaisiin ilman tavanomaisia liikevaihtorajoja yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja tai terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja. Tavoitteena on varmistaa tiedonsaanti sekä kilpailuviranomaisen puuttumismahdollisuus niissä – verraten harvoiksi arvioiduissa – tapauksissa, joissa kilpailuvaikutuksia pidettäisiin merkittävinä.

Säännöksen soveltamisalaa rajattaisiin kuitenkin useammalla poikkeuksella, jotka koskevat pieniä toimijoita, sote-palveluita tuottavan yritysryhmän nimissä palvelujaan myyvien yritysten keskinäisiä yrityskauppoja ja pääomasijoittajien sijoituksia muiden toimialojen yrityksiin. Ilmoitusvelvollisuus ei koskisi esimerkiksi yrityskauppaa, jonka toinen osapuoli on enintään viiden sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan ammattihenkilön yritys.

Uudistus ei muuta edellytyksiä, joilla yrityskauppa voidaan kieltää tai asettaa sille ehtoja. Yrityskauppojen hyväksymistä koskeva sääntely säilyisi siten ennallaan.

Uuden sääntelyn hallinnollista taakkaa alennetaan ottamalla käyttöön normaalia yksinkertaisempi ilmoituslomake. Tämän vuoksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyajaksi tulee 45 työpäivää, jotta virasto voi tarvittaessa pyytää yrityskaupasta tarkemmat tiedot.  Useimmissa tapauksissa lisätietoja ei tarvita, jolloin käsittelyyn ei tarvittaisi koko määräaikaa.

Säännöstä sovelletaan määräaikaisesti yrityskauppoihin, jotka on tehty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, mutta kuitenkin ennen 1.1.2019. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Lisätiedot:
ylijohtaja Pekka Timonen, TEM, p 029 506 0060
hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, p. 029 504 7027

 
Sivun alkuun