Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto kannattaa puuttumista ulkomaisiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua EU:ssa – sääntöjen tulee kuitenkin olla selkeitä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.6.2021 13.46
Tiedote
EU-lippuja komission päärakennuksen edessä Brysselissä
Kuva: Euroopan komissio

Euroopan komissio ehdottaa uusia keinoja puuttumiseksi EU:n ulkopuolisten maiden myöntämiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla. Suomi kannattaa ehdotuksen tavoitetta, että EU:n ulkopuolisia tukia saavien ja muiden yritysten toimintaedellytykset ovat tasapuoliset. Sääntöjen tulee olla selkeitä ja ennustettavia.

– On tärkeää, että yrityksillä on tasapuoliset edellytykset toimia EU:n sisämarkkinoilla. Samalla tulee kuitenkin huolehtia, että sisämarkkinat säilyvät jatkossakin houkuttelevina ulkomaisille investoinneille ja että EU:n markkinat pysyvät avoimina, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudesta asetuksesta 5.5.2021. Komission mukaan EU:n ulkopuolisten maiden myöntämät tuet voivat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla samaan tapaan kuin jäsenvaltioiden myöntämät valtiontuet. Ulkomaisten tukien aiheuttamiin kilpailunvääristymiin ei kuitenkaan ole mahdollista puuttua riittävästi nykyisellä sääntelyllä.

Valtioneuvosto antoi 17.6.2021 eduskunnalle kirjelmän, jossa se kertoo komission asetusehdotuksesta ja valtioneuvoston ehdotuksesta Suomen kannaksi.

Komissio valvoisi asetuksen noudattamista merkittävillä toimivaltuuksilla 

Komissio esittää kolmea uutta välinettä, joilla se voisi puuttua EU:n ulkopuolisiin tukiin sisämarkkinoilla:

  1. Ennakkoilmoitus komissiolle yritysostosta, jos hankkija on sijoittautunut EU:n alueelle ja ostettavan yrityksen liikevaihto EU:ssa on vähintään 500 miljoonaa euroa ja EU:n ulkopuolisen maan taloudellinen tuki on vähintään 50 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.
  2. Ennakkoilmoitus julkisiin hankintoihin liittyvistä tarjouksista, jos hankintaprosessiin osallistuva harjoittaa taloudellista toimintaa EU:n alueella, tarjouksiin liittyy taloudellista tukea EU:n ulkopuoliselta valtiolta ja hankinnan arvon on arvioitu olevan vähintään 250 miljoonaa euroa.
  3. Komission oma-aloitteinen tarkastelu, joka koskee kaikkia markkinatilanteita, eli myös alle kynnysarvojen olevia yritysostoja ja julkisten hankintojen tarjouksia.

Jos komissio katsoisi ennakkoilmoituksen perusteella EU:n ulkopuolisen tuen vääristävän kilpailua sisämarkkinoilla, se voisi tehdä sitoumuspäätöksen tai kieltää yrityskaupan tai hankinnan. Komissio voisi myös tehdä päätöksen, ettei se puutu annettuun tukeen. Sitoumuspäätöksellä komissio määräisi, että yrityksen antama sitoumus vääristymän poistamiseksi on yritystä sitova. Oma-aloitteisen tutkinnan perusteella komissio voisi määrätä korjaustoimenpiteitä, tehdä sitoumuspäätöksen tai päätöksen vastustamatta jättämisestä. 

Kun komissio arvioi, määrääkö se korjaustoimenpiteitä tai hyväksyykö se sitoumuksia, sisämarkkinoiden vääristymä ei olisi ainoa ratkaiseva tekijä. Komissio vertaisi vääristymistä myös ulkomaisen tuen myönteisiin vaikutuksiin.

Komissiolla olisi mahdollisuus määrätä sakkoja ja uhkasakkoja menettelysääntöjen noudattamatta jättämisestä. 

Komission arvion mukaan sen käsittelyyn voisi tulla vuosittain 30 tapausta yritysostoja koskevan välineen, 15–45 tapausta hankintoja koskevan välineen sekä 30–45 tapausta oma-aloitteisen tarkastelun perusteella.

Suomi edistää neuvotteluissa selkeitä ja ennakoitavia sääntöjä 

Komission ehdotus varmistaisi tasapuoliset toimintaedellytykset ja parantaisi sellaisten yritysten kilpailukykyä, jotka eivät saa sisämarkkinoita vääristävää EU:n ulkopuolista tukea. Valtioneuvosto kannattaa sitä, että asetusehdotuksen valvontaa hoitaisi komissio.

Valtioneuvosto muistuttaa, että sääntöjen on oltava riittävän selkeitä ja ennustettavia, eivätkä ne saa aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Virve Haapajärvi, TEM, p. 0295 047 027
erityisasiantuntija Sissi Kohtala, TEM, p. 0295 047 393

 
Sivun alkuun