Neuvottelujärjestelmän kehittäminen

Hallitus on linjannut ohjelmassaan työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän kehittämisestä. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia Suomen pitkän tähtäimen kilpailukyvyn lisäämiseksi. 

Hallitusohjelmakirjauksen mukaan laissa työriitojen sovittelusta säädettäisiin, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnan toimesta annettavalla sovintoehdotuksella.

Lisäksi hallitus selvittää keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä työtaisteluja ja edistää vapaaehtoista sovittelua.

Kuvassa on aikajana valmistelun etenemisestä nykyisen suunnitelman mukaan. Työministeri järjesti tilaisuuden työmarkkinaosapuolille 8.11.2023. Tämän jälkeen järjestettiin lausuntokierros 8.11.2023-9.1.2024. Seuraava työministerin tilaisuus pidettiin 16.1.2024. Tämän jälkeen valmistelu jatkuu työryhmätyöskentelyllä helmi-toukokuussa 2024. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin syyskuussa 2024. Näin ollen lakimuutokset voisivat tulla voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen 1.12.2024.

Lisätiedot:
Nico Steiner