Hyppää sisältöön

Selvitys vuosilomien pitämisen joustavoittamisesta lyhyissä työsuhteissa työskenteleville valmistui

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.7.2022 12.08
Uutinen

Selvitys perustui hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaisesti selvitetään mahdollisuudet joustavoittaa lomien käyttöä ja siirtämistä työpaikan vaihtotilanteissa (esimerkiksi lomapankki) lyhyissä työsuhteissa työskentelevien yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Selvitys antaa työpaikan vaihdostilanteisiin liittyviä näkökulmia vuosilomalain muutostarpeiden pohdintaan tulevaisuudessa.

Lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa eri työnantajille työskentelevien työntekijöiden vuosiloma voi jäädä jopa usean peräkkäisen vuoden aikana pitämättä, koska oikeus aiemman työsuhteen aikana kertyneeseen vuosilomaan ei siirry uuteen työsuhteeseen. Selvityksen tarkoituksena oli arvioida, miten tällaisessa tilanteessa olevien työntekijöiden olisi tosiasiassa mahdollista pitää vuosilomaa uuden työnantajan palveluksessa.

Työministeri Tuula Haataisen käynnistämän selvityksen ensimmäinen osa keskittyi vuosiloman antamista koskevaan sääntelyyn. Toisessa osassa selvitettiin vuosilomapankin suunnittelun lähtökohtia ja esitettiin erilaisia vaihtoehtoja toteuttamiselle. Selvityksessä huomioitiin työmarkkinajärjestöjen näkemykset.

Selvitys nostaa pohdittavaksi vuosiloman antamista koskevaan sääntelyyn liittyviä yksityiskohtia. Muun muassa sopimisoikeuden laajentaminen esitetään keinona helpottaa toistuvilla määräaikaisilla sopimuksilla eri työnantajille työskentelevien asemaa. Lisäksi selvityksessä on kartoitettu vuosilomapankin käyttöönottoon liittyviä moninaisia lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia kysymyksiä. Vuosilomapankin tavoitteena olisi turvata työntekijälle palkallinen vapaa seuraavalla lomakaudella uuden työnantajan palveluksessa. 

Selvityksessä ei ehdoteta välittömästi toteutettavissa olevia lainsäädäntömuutoksia. Sen aineistoa tullaan kuitenkin hyödyntämään tulevaisuudessa vuosilomalain muutostarpeita arvioitaessa. 

Selvityksen toteuttivat työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen ja palkkahallinnon erityisasiantuntija Antti Kondelin. 

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, p. 0295 047 353 

 
Sivun alkuun