Hyppää sisältöön
Media

Toimialaraportti: Matkailuala kasvun tiellä haasteiden ja toimintaympäristön muuttuessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2023 15.31
Tiedote
Kuvituskuva: Mies- ja naismatkailija melovat kanootilla suomalaisessa jokilaaksossa.

Matkailualan yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä jäivät yhä huomattavasti alle pandemiaa edeltävän tason vuonna 2021. Vuonna 2022 kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä oli kuitenkin jo vuotta 2019 korkeampi. Vuoden 2022 alkupuolella alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut lisähaasteita matkailutoimialalle.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Matkailun toimialaraportista, joka julkaistiin 25.4.2023 Visit Finlandin What´s up -seminaarissa. Raportti kuvaa toimialan kehitystä vuosina 2020–2022 sekä tulevaisuuden näkymiä.

Matkailun bruttokansantuoteosuus vuonna 2021 oli 1,6 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 2,7 prosenttia. Vuonna 2021 raportissa tarkastelluilla toimialoilla toimi Suomessa yli 38 000 yritystä, joiden työllisyysvaikutus oli lähes 85 000 henkilötyövuosina mitattuna. Toimialan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 saavutti lähes 14 miljardin euron tason. Erityisesti yritysten lukumäärä kasvoi tilastoinnissa tapahtuneen muutoksen takia: tilastoihin lisättiin pienet, aiemmin ulkopuolelle rajatut yritykset. Tilastoinnissa on tapahtunut myös toinen uudistus, joka laskee henkilötyövuosien määrää koskien vuoden 2021 tietoja.

Koronapandemia aiheutti sekä henkilöstön määrään että liikevaihdon arvoon merkittävän laskun. Henkilöstöä siirtyi muille toimialoille lomautusten myötä. Osa yrityksistä pystyi sopeuttamaan liiketoimintaansa pandemian tuomiin muutoksiin melko nopeasti, mutta osalla yrityksistä tilanne oli heikompi. Koronapandemian seurauksena yritysten omavaraisuus heikkeni ja velkaantuneisuus kasvoi. Ennakoitua konkurssiaaltoa pandemian seurauksena ei kuitenkaan nähty, mutta toimintansa lopettaneita yrityksiä oli vuosina 2020 ja 2021 enemmän kuin ennen pandemiaa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi vuoden 2022 aikana uusia haasteita, kuten energian ja muiden tuotantopanosten hinnan nousun. Venäläisten matkailijoiden puuttuminen vaikuttaa erityisesti itäisen Suomen maakuntien matkailuun. Aasia on Suomen matkailulle tärkeä markkina-alue, ja Venäjän suljettua ilmatilansa aasialaisten matkailijoiden määrä on vähentynyt.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärä ylitti vuonna 2022 vuoden 2019 tason lähes kaikissa maakunnissa. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymismäärät olivat vuonna 2022 kasvussa edellisiin vuosiin nähden, mutta noin 30 prosenttia alhaisemmat kuin matkailun huippuvuonna 2019. Vahva patoutunut kysyntä on vaikuttanut myös kevään 2023 matkailukysyntään.

Suomen maakuva on ollut maakuvatutkimuksissa vahva. Suomi näkyi historiallisen hyvin kansainvälisessä mediassa vuonna 2022 Nato-jäsenyysprosessin myötä. Maakuvatutkimusten mukaan Suomi-kuvan vahvuuksia ovat hallinto, palvelujen toimivuus ja elämänlaatu. Heikkouksina mainitaan alhainen kansainvälinen tunnettuus ja Suomeen liitettävät vaatimattomat kulttuurimielikuvat.

Vähähiilisten liikkumismuotojen kehittäminen ja suosiminen ovat avainasemassa matkailualan kestävän kasvun tukemisessa. Vähähiilinen liikkuminen eri palveluja hyödyntäen tulee olla sujuvaa, mikä edellyttää lippu- ja maksujärjestelmien yhteen toimivuutta sekä matkailu- ja liikennealan tiivistä yhteistyötä.

Matkailuyritykset ovat hyödyntäneet digitaalisuutta onnistuneesti liiketoiminnassaan esimerkiksi palvelujen myynnissä, mutta digitaalisten ratkaisujen käyttöä matkailuyrityksissä tulee edelleen laajentaa esimerkiksi. yritysten sisäisissä tuotantoprosesseissa. Digitaalisuus ja datatalouden hyödyntäminen mahdollistavat tiedolla johtamisen, jonka avulla voidaan myös parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelu

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Outi Kaihola, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 047
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 0295 064 926
asiantuntija Sini Markoff, TEM, puh. 0295 047 401

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)ely-keskus.fi ja etunimi.sukunimi(@)gov.fi.

 
Sivun alkuun