Hyppää sisältöön

Monimuotoisuuden lisääminen on tärkeää myös julkisessa hallinnossa – uusi sähköinen koulutus antaa työkalut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2022 11.09
Uutinen
Kuvassa eriväristen ihmisten käsiä.

Monimuotoisuuden huomioiminen työpaikan arjessa on entistä tärkeämpää, kun yhteiskunta monimuotoistuu. Uusi julkisen hallinnon työntekijöille suunnattu sähköinen koulutus antaa tietoa ja työkaluja, joilla työyhteisön monimuotoisuutta ja kaikki huomioivaa inklusiivista kulttuuria voi vahvistaa. 

Vieraskielisten määrä on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja kasvu jatkuu. Ymmärrys sukupuolen moninaisuudesta on lisääntynyt. Vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten mahdollisuutta työskennellä edistetään aktiivisesti. Jotta jokainen voi olla työyhteisössä oma itsensä, tarvitaan työpaikoilla monimuotoisuutta ja inkluusiota tukevia toimia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut julkisen sektorin esihenkilöille ja työntekijöille suunnatun sähköisen koulutuksen, joka antaa konkreettisia välineitä, joiden avulla työpaikkojen monimuotoisuutta ja kaikki mukaan ottavaa inklusiivista kulttuuria voidaan lisätä. Koulutus on kaikille avoin ja löytyy valtionhallinnon oppimisalustasta eOppivasta.

Koulutus on yksi tapa tukea julkista sektoria osallistumaan yhteiskunnan monimuotoistumiskehitykseen. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa eri väestöryhmät ovat edustettuina eri organisaatioissa ja työtehtävissä. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakaumien ja vieraskielisten osuuksien tulisi myös julkisella sektorilla heijastaa nykyistä vahvemmin työikäistä väestöä.  

Arjen käytännöillä on iso merkitys

Arjen käytännöillä on monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistämisessä iso merkitys. Koulutus antaa tietoa monimuotoisuutta tukevista rekrytointikäytännöistä, vähemmistöjen huomioimisesta työpaikan arjessa sekä siitä, miten voi toimia, jos havaitsee työpaikallaan syrjintää tai rasismia. 

Ihminen voi joutua kohtaamaan syrjintää tai ennakkoluuloja jonkin häneen liittyvän syyn kuten iän, uskonnon tai terveydentilan perusteella. Syrjinnälle erityisen alttiita ovat henkilöt, jotka kuuluvat ryhmiin, joihin kohdistuu stereotypioita ja ennakkoluuloja. 

Vaikka syrjinnän mekanismit ovat usein samanlaisia, syrjintätilanteet vaihtelevat eri ryhmien kohdalla. Koulutuksen tarkoitus on avata silmiä eri ryhmien kokemalle syrjinnälle ja auttaa tunnistamaan ja kyseenalaistamaan syrjintää aiheuttavia rakenteita sekä haastamaan omia ajattelutapojaan.

Monimuotoisuuden huomioiminen vahvistaa tasa-arvoa

Monimuotoisuutta edistävillä toimintamalleilla organisaatio voi varmistaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen, parantaa työntekijöiden saatavuutta ja edistää työntekijöidensä hyvinvointia. Viime kädessä monimuotoinen organisaatio pystyy myös palvelemaan asiakkaitaan ja ympärillä olevaa yhteiskuntaa paremmin. 

Monimuotoisuutta tukeva eOppivan koulutus on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan perustuvaa työelämän monimuotoisuusohjelmaa, jota koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Koulutuksen ruotsinkielinen versio valmistuu myöhemmin vuonna 2022.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Anna Bruun, p. +358 295 048 254

 
Sivun alkuun