Hyppää sisältöön

Tukea äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2021 14.00
Tiedote

Valtioneuvosto on 18. maaliskuuta myöntänyt 600 000 euroa Naantalin ja 1,1 miljoonaa euroa Kemi-Tornion seudun äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon. Samalla Lahden seudulle myönnettiin loput sille jo aiemmin esitetystä 1,065 miljoonan euron lisärahoituksesta. Etelä- ja Länsi-Suomi saivat lisäksi rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen.

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä sopi lokakuussa 2020 äkillisten rakennemuutostilanteiden hoidon toimintamallista ja kriteereistä, joilla tilanteita arvioidaan. Kokonaisarvion pohjalta kriteerit täyttävät tilanteet otetaan valtioneuvoston lisätoimien ja -rahoituksen piiriin.

– Valtioneuvoston kohdistaman rahoituksen tavoitteena on synnyttää lisäarvoa rakennemuutostoimien toteutukseen ja vaikuttavuuteen Naantalin, Kemi-Tornion ja Lahden alueilla. Rahoituksen turvin alueet voivat uudistaa elinkeinorakennettaan ja sitä kautta luoda uusia työpaikkoja, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

– Rahoituksen kohdistaminen rakennemuutostilanteisiin on tärkeää, mutta yhtä lailla tulee huolehtia siitä, että kasvuhakuisille yrityksille on tarjolla kehittämisrahaa. Etelä- ja Länsi-Suomessa on paljon kansainvälistymispotentiaalia omaavia pk-yrityksiä, joiden kansainvälistymisen tueksi hallitus myönsi nyt kolme miljoonaa euroa, ministeri Lintilä lisää.

Naantalin rakennemuutostilanteen hoitoon yhteensä 600 000 euroa

Neste Oyj on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Naantalin jalostamon lopettamisen ja öljytoimintojen uudelleenjärjestelyjen myötä Neste Oyj:ltä katoaa yhteensä noin 370 työtehtävää, joista 230 Naantalista.

Alueella on käynnistetty tilanteen edellyttämät toimet, ja syksyllä 2020 elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti Naantalin seudun teollisen tulevaisuuden selvityshenkilöksi Patria Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Panu Routilan. Routila luovuttaa selvityksensä ministeri Lintilälle lähipäivinä. Alueen uudistumisen ja uuden liiketoiminnan käynnistymisen kulmakivenä on Nesteen kiinteistöjen ja alueen saaminen uuteen käyttöön sekä uusien toimijoiden haarukoiminen.

Naantaliin kohdistettava valtion lisärahoitus muodostuu 200 000 euron aluekehitysrahasta ja 400 000 euron yritystukivaltuudesta, joka kanavoidaan uusia korvaavia työpaikkoja luoviin pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Kemi-Tornion seudun rakennemuutostilanteen hoitoon yhteensä 1,1 miljoonaa euroa

Outokumpu Oyj supistaa toimintaansa ja on vähentänyt noin 230 työpaikkaa Kemi-Tornion alueelta. Lapin toimijat ovat nopeasti järjestäytyneet yhteiseen ryhmään tarkentamaan tilannekuvaa ja laatimaan toimenpidesuunnitelmaa työntekijöiden uudelleentyöllistymisen ja alueen elinvoiman edistämiseksi.

Alueelta on Outokummun päätöksen jälkeen kantautunut myös positiivisia uutisia. Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan rakentamispäätöksellä on laajat, positiiviset vaikutukset koko alueen elinkeinoelämään. Samalla tämä lisää entisestään tarvetta osaavan työvoiman saatavuutta edistäviin toimenpiteisiin ja elinkeinoelämän uudistumiskyvyn vahvistamiseen. Keskeistä on saada rakennemuutos käännettyä positiiviseksi uudistumiseksi.

Kemi-Tornion seudulle kohdistettava valtion lisärahoitus muodostuu 800 000 euron aluekehitysrahasta ja 300 000 euron yritystukivaltuudesta.

Loput Lahden äkillisen rakennemuutostilanteen lisärahoituksesta jakoon

Työ- ja elinkeinoministeriö on kaikkinensa kohdentanut Scanian tytäryhtiö SOE Busproduction Finland Oy:n Lahden bussikoritehtaan sulkemisesta aiheutuvan äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen 1 065 000 euroa rahoitusta. Helmikuun 4. päivänä valtioneuvosto jakoi jo osan rahoituksesta, eli 400 000 euroa aluekehitysrahaa. Maaliskuun 18. päivänä jaettiin kokonaisrahoituksesta loput, eli 100 000 euroa kansallista yritystukivaltuutta, 365 000 euroa ESR-myöntövaltuutta ja 200 000 euroa EAKR-yritystukivaltuutta.

Etelä- ja Länsi-Suomen pk-yrityksille kolme miljoonaa euroa kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen

Valtioneuvosto on myöntänyt Hämeen ELY-keskukselle 1,7 miljoonaa euroa osoitettavaksi Etelä-Suomen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen ja Keski-Suomen ELY-keskukselle 1,3 miljoonaa euroa osoitettavaksi Länsi-Suomen alueelle vastaavaan tarkoitukseen.

Rahoitus on suunnattu pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin. Tavoitteena on tukea erityisesti kansainvälistymistä suunnittelevien ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Ohjelman tavoitteena on lisätä uusien kansainvälistymällä kasvua hakevien yritysten määrää.

Rahoitus jaetaan kokonaan myönnettäväksi Etelä- ja Länsi-Suomeen, koska kyseisillä alueilla käytettävissä olevien rakennerahastovarojen määrä on vähäinen suhteessa kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavien pk-yritysten määrään. Ohjelmaa on tarkoitus kuitenkin soveltaa myös Itä- ja Pohjois-Suomessa rakennerahasto-ohjelman varoilla. 

Kasvun kiihdyttämisohjelman sisällöstä, rahoituskriteereistä ja kehittämisavustuksen hakemisesta ohjelman mukaisiin hankkeisiin on tarkempaa tietoa ELY-keskuksen verkkosivuilla.


Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, TEM, p. 040 658 3510
erityisasiantuntija Petra Stenfors (ÄRM-rahoitus), TEM, p. 029 504 7282
neuvotteleva virkamies Sirpa Hautala (pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tuki), TEM, p. 029 506 3684

 
Sivun alkuun