Määrärahan jako TEM/2021/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Myöntämisvaltuuden jako elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Sirpa Hautala, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063684
Asia
Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 32.30.42 on käytettävissä 8 000 000 euron myöntämisvaltuus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisiin avustuksiin. Momentin selvitysosan mukaan myöntämisvaltuudesta 3 000 000 käytetään käynnistetyn alueellisen pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin ja 5 000 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumiseen. Päätöksellä jaetaan vuoden 2021 talousarvion momentin 32.30.42 mukaisesta valtuudesta 1 800 000 euroa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY -keskukselle), 1 700 000 euroa Keski-Suomen ELY-keskukselle sekä 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Hämeen ELY-keskukselle jaettavasta valtuudesta kohdennetaan 1 700 000 euroa ja Keski-Suomen ELY-keskukselle jaettavasta valtuudesta 1 300 000 euroa pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin avustuksiin. Lisäksi Hämeen ELY-keskukselle jaettavasta valtuudesta kohdennetaan 100 000 euroa Lahden rakennemuutoksen, Keski-Suomen ELY-keskukselle jaettavasta valtuudesta 400 000 euroa Naantalin rakennemuutoksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle jaettava 300 000 euroa Kemi-Tornion rakennemuutoksen hoitoon liittyviin avustuksiin. Pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelmaan kohdennetun valtuuden jakoesitys perustuu ELY-keskuksissa jo käsittelyssä oleviin ohjelman mukaisiin hankkeisiin sekä ohjelmasta rahoitettavien potentiaalisten yritysten määrään alueella. Äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varatun valtuuden jakoesitys perustuu työ- ja elinkeinoministeriön arvioon kohdennettavasta valtuudesta Lahden, Kemi-Tornion ja Naantalin äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää myöntämisvaltuuden jaosta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi momentin 32.30.42 mukaisiin avustuksiin (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vastaa talousarvion momentin 32.30.42 suunniteltua käyttöä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen