Määrärahan jako TEM/2021/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan jako äkillisiin rakennemuutostilanteisiin

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Härkönen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047889
Asia
Lapin liitolle ja Varsinais-Suomen liitolle, jotka toimivat alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentin mukaisina aluekehittämisviranomaisina, esitetään jaettavaksi yhteensä 1 000 000 euroa äkillisten rakennemuutosten hoitamiseen. Määrärahat tulee kohdentaa työ- ja elinkeinoministeriön ko. alueille antamien vastauskirjeiden mukaisesti alueiden rakennemuutostilanteen hoitamisen koordinaatioon ja uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseen. Määrärahasta Lapin liitolle jaetaan 800 000 euroa ja Varsinais-Suomen liitolle 200 000 euroa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää jakaa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)- määrärahaa Lapin liitolle ja Varsinais-Suomen liitolle äkillisiin rakennemuutostilanteisiin yhteensä 1 000 000 euroa, josta Lapin liitolle 800 000 euroa ja Varsinais-Suomen liitolle 200 000 euroa (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa momentilla 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.) 21 000 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Tässä yhteydessä jaettaisiin tästä määrärahasta 1 000 000 euroa. Määrärahaa jää tässä vaiheessa jakamatta 19 600 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen