Hyppää sisältöön

Alueiden kestävää kasvua ja elinvoimaa tuetaan 13,4 miljoonalla eurolla 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 14.02
Tiedote

Valtioneuvosto on 4.2.2021 jakanut maakuntien liitoille maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen 8 miljoonaa euroa ja valtion ja kaupunkien välisten ekosysteemisopimusten käynnistämiseen 5 miljoonaa euroa. Lisäksi Päijät-Hämeen liitolle myönnettiin Scanian tytäryhtiö SOE Busproduction Finland Oy:n Lahden bussikoritehtaan sulkemisesta aiheutuvan äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen 400 000 euroa.

Maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen 8 miljoonaa euroa

Maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha on tarkoitettu kohdennettavaksi monipuolisesti hallituksen aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa tukeviin toimiin maakuntien omien tarpeiden ja harkinnan mukaan. 8 miljoonan euron määrärahasta 70 prosenttia on jaettu tasan kaikkien maakuntien kesken ja 30 prosenttia väkiluvun perusteella.

– Rahoituksen tavoitteena on vahvistaa alueiden taloudellista ja sosiaalista elinvoimaa. Koronaelvytyselvytystoimien ohella on tärkeää, että alueet voivat jatkaa pitkäjänteistä maakuntaohjelmien painotusten mukaista kehittämistyötä, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Maakunnat voivat käyttää määrärahaa esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin, kehitysprosessien käynnistämiseen sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Valtion ja kaupunkien välisten ekosysteemisopimusten käynnistämiseen 5 miljoonaa euroa

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut 16 kaupunkiseudun kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan lähitulevaisuuden strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnasta. 

– Sopimukset tuovat yhteen kaupunkiseutujen ja valtion näkemykset siitä, miten innovaatiokeskittymiä voidaan tehokkaasti hyödyntää. Sopimuksissa sovitaan myös valtion ja kaupunkien resurssien kohdentamisesta yhteisten päämäärien, kuten vähähiilisyyden saavuttamiseksi, ministeri Lintilä toteaa.

Ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimukset ovat luonteeltaan aiesopimuksia, jotka määrittävät osapuolten tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet. 

Sopimusten sisällöllinen valmistelu on loppusuoralla. Nyt jaettavat 5 miljoonaa euroa on tarkoitettu sopimusten käynnistämiseen. Sopimusten toteuttamisen pääasiallinen rahoitus on tarkoitus osoittaa EU:n tulevasta rakennerahasto-ohjelmasta. Näiden rahojen alueellisesta kohdentumisesta valtioneuvosto päättää myöhemmin.

Lahden seudun äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamiseen 400 000 euroa

Valtioneuvosto on myöntänyt Päijät-Hämeen liitolle 400 000 euroa Scanian tytäryhtiö SOE Busproduction Finland Oy:n Lahden bussikoreja valmistavan yksikön lakkauttamisesta aiheutuneeseen äkilliseen rakennemuutostilanteeseen. Määräraha on osa työ- ja elinkeinoministeriön Lahden rakennemuutostilanteen hoitamiseen kohdentamaa 1 065 000 euron lisärahoitusta.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, TEM, p. 029 506 3739
erityisasiantuntija Olli Voutilainen, TEM, (ekosysteemisopimukset), p. 029 506 4919

 
Sivun alkuun