Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys: Työnantajan oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta laajenee

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2021 13.47
Tiedote
Keinuvia lapsia

Hallitus esittää, että työnantajilla olisi jatkossa oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta myös lyhytaikaisissa tehtävissä. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää alaikäisten suojelua. Nykyisin työnantajat eivät voi selvittää työnhakijoiden rikostaustaa, jos työskentely lasten kanssa kestää yhden vuoden aikana enintään kolme kuukautta.

–  Alle kolmen kuukauden työsuhteissa ei ole voitu rikostaustaa selvittää, mikä on herättänyt huolta esimerkiksi päiväkodeissa. Tämä huoli on syytä ottaa vakavasti. Lapsen edun on painettava vaakakupissa kaikista eniten, painottaa työministeri Tuula Haatainen.

Pyyntö rikosrekisteriotteesta perustuisi työnantajan harkintaan

Lakimuutosten jälkeen työantajilla olisi oikeus selvittää työnhakijoiden rikostaustaa eli pyytää heiltä rikosrekisteriote myös tehtävissä, jotka kestävät enintään kolme kuukautta. Kyseessä ei olisi uusi velvollisuus, vaan pyyntö perustuisi kunkin työnantajan omaan harkintaan ja riskiarvioon. Näin huomioidaan työnantajien erilaiset tarpeet ja tilanteet, joissa työtä tehdään.

Työnantajien lisäksi oikeus pyytää rikosrekisteri lyhytaikaisissakin tehtävissä tulisi myös muille rikostaustan selvittämisvelvollisille kuten siviilipalveluskeskukselle, TE-toimistolle, lupa- ja valvontaviranomaisella, kunnalle ja kuntayhtymälle. Työsuhteen lisäksi rikostausta tulee selvittää muun muassa ennen siviilipalvelusta ja työkokeilua, jos henkilö työskentelee alaikäisen kanssa, sekä ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä perhehoidosta.

Lakimuutoksilla tehostettaisiin alaikäisten suojelun lisäksi Suomen kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanoa. Suomi on hyväksynyt Euroopan neuvoston yleissopimuksen, joka suojelee lapsia seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Yleissopimus sisältää määräyksiä muun muassa lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista.

Suomen lainsäädäntö täyttää sopimuksen keskeiset velvoitteet, jotka koskevat alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä. Ehdotetuilla lakimuutoksilla huomioitaisiin osaltaan suositukset, joita yleissopimuksen toimeenpanoa valvova komitea on antanut.

Euroopan neuvosto eurooppalainen järjestö, joka edistää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion toteutumista.

Lakimuutokset tarkoitettu voimaan keväällä 2021

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on ollut voimassa vuoden 2003 alusta alkaen. Sen tavoitteena on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan uhriksi tai houkutelluksi huumausaineen käyttöön. Laki velvoittaa ala-ikäisten parissa työskenteleviä henkilöitä esittämään työnantajalle työ- tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä rikosrekisteriotteen, jos työskentely kestää yli kolme kuukautta yhden vuoden aikana.

Hallitus antoi 4.2.2021 eduskunnalle esityksen lain muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021 eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, p. 0295 048 938

 
Sivun alkuun