Hyppää sisältöön
Media

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus tukee kuntia TE2024-uudistuksessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.3.2024 17.47
Uutinen
Tiina Salminen ja Henriikka Kokkola
Tiina Salminen ja Henriikka Kokkola

Työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Tiina Salminen sekä erityisasiantuntija Henriikka Kokkola kertovat JOD:n eli jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden tuottavan työmarkkina- ja koulutustietoa päätöksenteon tueksi. JOD hyödyttää sekä yksilöä oman osaamisen tunnistamisessa että kuntia työvoimapalvelujen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Mikä on Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus?  

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön vuosien 2021–2025 aikana toteutettava yhteishanke. Hankkeen rahoitus tulee Euroopan komission elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). 

Hankkeessa rakennetaan hallinnonrajat ylittävä, asiakaslähtöinen ja joustava digitaalinen palvelukokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ajan sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Lisäksi palvelukokonaisuus tukee koulutukseen ja työnhakua liittyviä asiakaspalvelutehtäviä sekä tarjoaa koulutus- ja työelämätietoa eri kohderyhmien käyttöön.  

Palvelu muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, joka toimii siltana olemassa olevien palveluiden ja tietovarantojen kuten Opintopolun ja Työmarkkinatorin kanssa. 

Kenelle Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on tarkoitettu?  

Palvelun kohderyhmänä ovat yksilöt, ohjaustyötä tekevät, työelämä- ja koulutustoimijat sekä työ- ja opetushallinnon toimijat. 

Miksi Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus tarvitaan? 

Työelämä muuttuu kovaa vauhtia, esimerkiksi teknologian kehityksen myötä, joten osaamista pitää kehittää koko työuran ja elämän ajan. Tällä hetkellä olemassa olevat digitaaliset palvelut jatkuvaan oppimiseen liittyen ovat pirstaleisia ja käytettävissä oleva tietopohja on hajallaan. 

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus tarvitaan tuomaan yksilöille työkaluja ja tietoa omasta osaamisesta, osaamisen hankkimisesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Kestäviä polkuja varten yksilö tarvitsee tietoa niin omista tavoitteistaan ja osaamisistaan kuin erilaisista vaihtoehdoista koulutus- ja työmahdollisuuksien suhteen sekä ylipäätään työmarkkinoista.  
Myös muille kohderyhmille palvelu tuottaa relevanttia, ajantasaista ja ymmärrettävää työmarkkina- ja koulutustietoa päätöksenteon tueksi.   

Mikä hankkeessa on parasta? 

Mahdollisuus tarjota yksilöille palvelu, joka tuottaa inspiraatiota, uusia ajatuksia ja oivalluksia oman osaamisen ja suunnan suhteen.  

Mitä palvelukokonaisuus tarjoaa kuntatoimijoille?  

Palvelukokonaisuuden kautta kuntatoimijoilla on mahdollista löytää ajantasaista työmarkkina- ja koulutustietoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi kunnassa eri rooleissa toimivat ohjaustyön ammattilaiset hyötyvät palveluun rakentuvasta ohjaajan kokonaisuudesta ja sinne koottavasta materiaalista sekä soveltuvin osin myös yksilöille tuotetuista työkaluista.  

Mistä löydän lisää tietoa ja kuinka voin osallistua kehitystyöhön?  

Lisätietoa hankkeesta löytyy hankeikkunan kautta: Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sivun alkuun