Hyppää sisältöön
Media

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalue valmistautuu TE2024-uudistukseen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2024 13.45
Uutinen
Työllisyyspalvelupäällikkö, TYP-johtaja Tiina Leppäniemi ja työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski
Työllisyyspalvelupäällikkö, TYP-johtaja Tiina Leppäniemi ja työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen työllisyyspalvelupäällikkö ja TYP-johtaja Tiina Leppäniemi sekä työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski kertovat työllisyysalueen valmisteluiden olevan täydessä vauhdissa.

Tiina ja Jari summaavat valmistelun punaisen langan seuraavasti: ”Emme ole valmistelemassa uutta TE-toimistoa vaan uutta asiakaslähtöistä tapaa palvella niin työnantaja- kuin henkilöasiakkaita, jotta kohtaanto työllisyysalueen työmarkkinoilla toimisi parhaalla mahdollisella tavalla."

Mitä kuuluu läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelulle?

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalue muodostuu kuudesta kunnasta Sastamala, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö. Sastamalan kaupunki on työllisyysalueen vastuukunta. 
Työllisyysalueen perusta rakentui kaikkien kuntien yhteiseen tahtotilaan, kuntien itsehallinnon säilyttämiseen sekä Pirkanmaan kuntien aiemmin yhteisesti laadittuun TE-palvelustrategiaan. Uudistus nähtiin tärkeänä kuntien elinvoimatekijänä ja kaikilla kunnilla tuli olla mahdollisuus hyödyntää oman kunnan työllisyyden ekosysteemiä.

Läntisen Pirkanmaan kunnilla on pitkät perinteet kuntien välisestä yhteistyöstä ja siten kuntien välistä luottamusta on rakennettu jo vuosia. Kaikki läntisen Pirkanmaan kunnat ovat olleet mukana myös työllisyyden kuntakokeilussa ja kunnilla on ollut kokeilun koordinaatioon liittyvä yhteistoimintasopimus. Työllisyyden kuntakokeilun kokemuksista on saatu hyvä pohja uudistuksen valmisteluun.

Missä vaiheessa valmistelussa mennään alueellanne?

Työllisyysalueen valmistelussa ovat aktiivisesti olleet mukana kaikki kunnat, kuntajohto ja kuntien päättäjät. Valmisteluun nimettiin kuluvan vuoden tammikuussa laajasti asiantuntijoita eri organisaatioista. Valmisteluryhmien vetovastuuta jaettiin kaikille kunnille. 
Työllisyysalueen kunnissa työskentelevät kuntakokeilun asiantuntijat ovat ottaneet vastuuta asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittamisesta ja asiakaspalveluprosessien sekä hankintojen suunnittelusta lähipalveluiden osalta. Tavoitteena yhdenvertaiset kustannustehokkaat palvelut koko työllisyysalueella.

Läntisen Pirkanmaan kaikki kunnat ovat saman koulutuskuntayhtymän osakkaita, ja jo kokeilun aikana on koulutuskuntayhtymän kanssa pilotoitu uudenlaisia työelämälähtöisiä koulutuksia. Valmistelun tässä vaiheessa mukana ovat olleet työllisyysalueen koulutuksenjärjestäjät ml. vapaan sivistystyön toimijat. Suunnittelun edetessä mukaan otetaan muitakin koulutuksenjärjestäjiä. Kuntakokeilun aikana olemme tehneet tiivistä yhteistyötä myös yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Tällä hetkellä valmistelun keskiössä ovat asiakaspalveluun liittyvien työprosessien kuvaaminen sekä niihin liittyvien tehtävänkuvien luonnostelu. Tätä työtä jatketaan, kun saamme tiedon siirtyvästä henkilöstöstä ja saamme muodostettua kokonaiskuvan tulevan henkilöstön osaamisalueista suhteessa siirtyviin tehtäviin.

Myös kuntien talousarviokehyksiä valmistellaan loppukevään aikana ja työllisyysalueen talouden reunaehdot alkavat muodostua. Lisäksi kevään valmistelussa ovat työllisyysalueen päätöksentekoon liittyvät toimet kuten työllisyyslautakunnan perustaminen.

Mistä olette saaneet apua valmisteluun?

Läntisen Pirkanmaan valmistelussa olemme hyödyntäneet laajasti kaikkea saatavilla olevaa tietoa, jota onkin ollut paljon eri tahojen tuottamana ja alustoilla. Valmistelussa on käytetty valtakunnallisesti laadittuja TE24-uudistuksen tiekarttoja sekä viitearkkitehtuuri kuvauksia. Kokonaisuuden hahmottaminen on ollut haasteellista, sillä tieto on ollut hajallaan monesta paikasta haettavissa.

Valmistelijoiden pitkä kokemus työllisyydenhoidon eri tehtävistä on tuonut hyviä yhteyksiä ja henkilösuhteita, joista on ollut korvaamaton apu.

Valmisteluun osallistuvien valtakunnallisten toimijoiden mm. TEM, ELY, TE-toimisto ja Kuntaliitto lisäksi valmistelua tukevia keskusteluja ja muita tilaisuuksia on ollut mm. muiden työllisyysalueiden, yksityisten palveluntuottajien, koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja järjestöedustajien kanssa.
Myös työllisyysalueiden välistä yhteistyötä on tehty valmistelussa. Yhteisen tiedon ja ymmärryksen jakaminen kaikkien toimijoiden kanssa on ollut tärkeässä roolissa myös edunvalvonnallisesta näkökulmasta katsottuna.

Mitä vinkkejä välittäisitte työllisyysalueita valmisteleville kollegoille?

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueella olemme hyödyntäneet kuntakokeilun henkilöstön muutostukena oppisopimuskoulutusta ”Toimiva työyhteisö”. Tärkeintä on varmistaa, että vielä siirtymättä olevaa TE-henkilöstöä, kokeiluun siirrettyä ja kuntien henkilöstöä tuetaan yhteisen työkulttuurin luomisessa. 

Työllisyysalueille siirtyvän TE-henkilöstön perehdyttäminen olisi hyvä aloittaa jo syksyllä ja sopia siitä paikallisen TE-johdon kanssa. Pitää muistaa, että kuntien toimintaympäristö / päätöksenteko ei välttämättä ole heille tuttu.

Nyt näyttää siltä, että tehtävät siirtyvät kunnille ns. alirahoitettuna. Tämä edellyttää palvelutuotannon turvaamisessa uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja ja kuntien ekosysteemin hyödyntämistä.

Sivun alkuun