Hoppa till innehåll
Media

Åtgärderna för att ingripa i exploatering av utländsk arbetskraft kräver gott samarbete mellan olika myndigheter

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 11.01
Pressmeddelande

Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) har gjort en internationell jämförelse som gäller bekämpning av exploatering av utländsk arbetskraft i olika länder. Utredningen beskriver särskilt myndigheternas samarbetsmodeller i Norge, Belgien och Storbritannien.  

Utredningen som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet behandlar också den lagstiftning som Nederländerna, Belgien och Storbritannien har infört för att ingripa i exploatering av arbetskraft. Vidare presenterar utredningen Estlands arbetstvistkommitté och Sveriges lagstiftning om människoexploatering. 

Utredningen visar att åtgärderna för att ingripa i exploatering av utländsk arbetskraft kräver gott strukturerat samarbete mellan arbetarskyddet, polisen, skattemyndigheten och andra centrala aktörer. De gemensamma arbetssätten och den gemensamma arbetskulturen uppstår på regional nivå när de centrala myndigheterna möter regelbundet och sprider information med låg tröskel. 

”Arbetskraftsexploatering är ett mångsidigt fenomen som också ändrar form. När det gäller att bekämpa exploateringen bör man hela tiden vara lyhörd och fundera på nya metoder som fortsättning på de åtgärder som redan vidtagits under denna regeringsperiod. HEUNI:s utredning ger nya perspektiv på detta behov”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Mer information behövs om arbetsrelaterat utnyttjande

Utöver polisen, gränsmyndigheterna och arbetarskyddsinspektörerna kan exploatering av arbetskraft upptäckas av till exempel hälso-, räddnings-, alkohol- och skatteinspektörer, fackförbundens funktionärer och förtroendemän, social-, hälso- och sjukvårdspersonal, företrädare för organisationer och stödgrupper för invandrare, migrations- och tillståndsmyndigheter, företrädare för rekryterings- och personaltjänstföretag, andra företag och offentliga upphandlare samt enskilda människor. 

Olika inspektionsmyndigheter och andra aktörer bör få mer information om arbetsrelaterad exploatering så att de ges utbildning och information om hur de ska gå till väga i misstänkta fall. Utredningen innehåller också många andra rekommendationer.

Europeiska institutet för kriminalpolitik gjorde utredningen på uppdrag av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Mer information:
Olli Sorainen, regeringsråd, tfn 029 504 8022
Anna Bruun, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 048 254 
Anniina Jokinen, specialplanerare, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), tfn: 050 351 7044
Anna-Greta Pekkarinen, forskare, Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), tfn: 050 477 7120


 

Tillbaka till toppen