Regeringens turisminitiativ

Statsminister Orpos regeringsprogram 2023

Programmet för statsminister Petteri Orpos regering innehåller flera direkta och indirekta hänvisningar till turism, samt åtgärder som ingår i Finland's turismstrategi.

Regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering 2023: Ett starkt och engagerat Finland
Turisminitiativ från tidigare regeringar

Mer information: Sanna Kyyrä, sanna.kyyra(at)gov.fi