Arktisk gruvdrift Grönland

Gruvindustrins intresse för den arktiska regionen ökar av många orsaker: de nya ekonomiska möjligheterna, klimatförändringen och den arktiska regionens uppvärmning gör regionen lättare att närma sig. Samtidigt gör dessa saker regionen mer sårbar.

Den arktiska regionen erbjuder många nya ekonomiska möjligheter. De sträcker sig från gemenskapens infrastruktur och digitala offentliga tjänster till utnyttjande av naturresurser och öppnande av nya nordliga handelsvägar. För att dessa möjligheter skall kunna utnyttjas är det nödvändigt att ha en uppfattning om möjligheterna och värdekedjorna, till exempel den funktionella kontexten och de praktiska utmaningar som organisationer i den arktiska regionen står inför.  

I samband med projektet Arktisk ekonomisk dialog utarbetade Center for Minerals and Materials (MiMa), som lyder under Geologiska forskningscentralen i Danmark och Grönland, rapporten ”Study on Arctic mining in Greenland”. Rapporten beskriver Grönlands gruv- och miljökontext och beskriver de utmaningar och möjligheter som Grönlands tidigare prospekterings- och utvinningsverksamhet för mineraler har mött.

Rapporten: Study on Arctic Mining in Greenland


Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi