Ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO)

Kompetenscentret KEINO för hållbar och innovativ offentlig upphandling samlar och skapar nätverk mellan sakkunniga i offentliga upphandlingar. KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlare att utveckla hållbara och innovativa offentliga upphandlingar.  

KEINO är ett konsortium där ansvaret för verkställigheten och den gemensamma utvecklingen inom olika delområden ligger hos Motiva Oy, Finlands Kommunförbund rf, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringscentret Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE och Hansel Ab. Kompetenscentret KEINO inledde sin verksamhet 1.3.2018 och arbets- och näringsministeriet finansierar centret ur budgeten för 2018 och 2019 fram till 31.5.2021.

Kompetenscentrets huvudsakliga mål för åren 2018–2021 är: 

  • Öka upphandlingar som förverkligar hållbarhetsmålet och innovativiteten i Finland.
  • Främja identifieringen och en aktiv användning av offentlig upphandling som ledningsverktyg.
  • Hjälpa upphandlande enheter att öppet dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av varandra.
     
  • Mer information om KEINOs verksamhet och tjänster
  • KEINOs projektsidor

Läget för hållbar och innovativ offentlig upphandling i Finland 

KEINO har utrett situationen för hållbar och innovativ offentlig upphandling i Finland:

Ytterligare information:

Jaana Räsänen - jaana.rasanen(at)gov.fi