Ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO)

Kompetenscentret KEINO för hållbar och innovativ offentlig upphandling samlar och skapar nätverk mellan sakkunniga i offentliga upphandlingar. KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlare att utveckla hållbara och innovativa offentliga upphandlingar.  

KEINO är ett konsortium där ansvaret för verkställigheten och den gemensamma utvecklingen inom olika delområden ligger hos Motiva Oy, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Innovationsfinansieringscentret Business Finland, Finlands miljöcentral SYKE och Hansel Ab. Kompetenscentret KEINO inledde sin verksamhet 1.3.2018 och arbets- och näringsministeriet finansierar centret ur budgeten för 2022 fram till 28.2.2024. 

Kompetenscentrets huvudsakliga mål för åren 2022-2023 är: 

  • den offentliga sektorns förmåga att utnyttja hållbara och innovativa upphandlingar har förbättrats och upphandlingen ledas strategiskt
  • samarbetet mellan offentlig sektor och företag har ökat och lösningarna skalas
  • användning om hållbara och innovativa inköp har ökat (inklusive målet på 10 %)

Verksamhetens övergripande prioriteringar är främjandet av den cirkulära ekonomin och koldioxidneutralitet,  digitalisering och ekosystem, samt utnyttjande av data.

Mer information om KEINOs verksamhet och tjänster

KEINOs projektsidor

Läget för hållbar och innovativ offentlig upphandling i Finland 

KEINO har utrett situationen för hållbar och innovativ offentlig upphandling i Finland:

Ytterligare information:

Kirsti Vilén - kirsti.vilen(at)gov.fi