Samhälleliga effekter av sysselsättningen av partiellt arbetsföra

Modell för kunskapsbaserad ledning av stödåtgärder för sysselsättning och uppföljning av resultaten

Ett effektivt främjande av sysselsättningen kräver kunskapsbaserad ledning. Detta arbete utförs av Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling. Centret utvecklar modellen för effektivitetsbaserad sysselsättning under 2021 tillsammans med Helsingfors stad, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland samt städerna Rovaniemi och Kemijärvi.

Modellen baserar sig på kundgruppering enligt en statistisk analys. Genom grupperingen förutses kundens servicebehov och möjligheterna till sysselsättning bedöms.

Med hjälp av modellen

  • identifieras de partiellt arbetsföra bättre än för närvarande
  • kan man erbjuda arbetssökande bättre anpassade tjänster
  • kan man utvärdera åtgärdernas resultat.

Modellen gör det möjligt att följa de förändringar som sker i kundens förutsättningar för sysselsättning samt vilka åtgärder som främjar sysselsättningen. Målet är dessutom att förbättra uppföljningen av kostnadseffektiviteten och upphandlingen av åtgärder på resultatbasis.