Programmet Artificiell intelligens 4.0 påskyndar digitaliseringen av affärsverksamheten

Robotti

 

Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre.  

Genom programmet Artificiell intelligens 4.0 skapas mål och åtgärder för att främja digitaliseringen i Finland. I programmet ligger fokus i synnerhet på att utveckla och ta i bruk artificiell intelligens och annan digital teknik i företag. Programmet syftar till att stärka digitaliseringen och den ekonomiska tillväxten. 

Målet är att uppmuntra olika sektorer till samarbete, öka investeringarna i digitalisering och förbättra den digitala kompetensen i synnerhet hos små och medelstora företag. Andra tyngdpunkter i programmet är det europeiska samarbetet och den gröna omställningen.

Vision för år 2030: Finland går hållbart och segrande ur den dubbla omställningen 

Ett mål för programmet Artificiell intelligens 4.0 är att den finska industrin 2030 ska vara ren, effektiv och digital. Den ska producera konkurrenskraftiga lösningar som ökar kundernas koldioxidhandavtryck på en global, enhetligt reglerad marknad.

Den dubbla omställningen betyder att samtidigt möta både de utmaningar som industrins digitalisering innebär och de utmaningar som den gröna omställningen för med sig. Målet är att Finland 2030 i internationell jämförelse hör till de länder som bäst har klarat den dubbla omställningen på ett hållbart sätt.

Programmet baserar sig på EU:s mål och Finlands strategi för artificiell intelligens

Som ett av de första länderna i EU utarbetade Finland 2017 en strategi för artificiell intelligens, och programmet artificiell intelligens 4.0 baserar sig på den strategin. I programmet kombineras AI-tekniken med många andra typer av digital teknik, såsom sakernas internet, 3D-utskrift, robotteknik, kvantberäkningar samt virtuell och förstärkt verklighet.

Programmet bidrar också till att främja företagens och ekonomins återhämtning från coronapandemin. Även Europeiska kommissionen har lyft fram digitaliseringen som ett av de viktigaste sätten att skapa ny ekonomisk tillväxt.

Styrgruppen har en bred sammansättning av olika aktörer

Ordförande:
Jussi Herlin, Kone Abp

Vice ordförande:
Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar:
Cristina Andersson, Airawise Oy
Milja Köpsi, Mimmit koodaa
Minna Lanz, Tammerfors universitet
Anni Ronkainen, Kesko Abp
Teemu Roos, Helsingfors universitet
Markku Räsänen, IQM Oy
Samuli Savo, StoraEnso Oyj
Ville Miettinen, Varjo Oy
Eeva Raita, Futurice Oy
Moaffak Ahmed, kapitalinvesterare

Styrgruppens mandatperiod sträcker sig till utgången av regeringsperioden. Styrgruppens arbete stöds och programmet samordnas av ett sekretariat som består av följande personer:
Satu Vasamo-Koskinen, arbets- och näringsministeriet
Riikka Virkkunen, Teknologiska forskningscentralen VTT
Toni Mattila, Business Finland
Kristine Alanko, arbets- och näringsministeriet

Du kan följa programmet i sociala medier under hashtaggen #AI4point0FI.

Rapporter om programmet Artificiell intelligens 4.0:

Programmet artificiell intelligens 4.0, första interimsrapporten: Från startperioden till verkställandet (på finska)
Programmet Artificiell intelligens 4.0, andra interimsrapporten: Suomesta voittaja kaksoisiirtymässä – tavoitteista käytäntöön (på finska)

Mer information:
Satu Vasamo-Koskinen, Kristine Alanko

Video publicerad den 15 december 2021 i samband med publiceringen av den andra interimsrapporten: