Obs! Projektet har avslutats och innehållet på den här sidan uppdateras inte längre.  

Pilotförsök med arbets- och näringstjänster för partiellt arbetsföra arbetssökandes behov

I pilotförsöken med arbets- och näringstjänster inom programmet för arbetsförmåga, som ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram, förbättrades och partiellt arbetsföra personer. Utvecklingsobjekt var i synnerhet rekryteringstjänster och servicehelheter som bäst stöder de partiellt arbetsföras arbetsförmåga. Samtidigt sökte man metoder för att stärka tillgången till och utbudet av behövlig utbildning. Man skapade dessutom ett tätare samarbete mellan tjänsterna för arbetssökande och tjänsterna för arbetsgivare.

Arbets- och näringsministeriets slutrapport om pilotförsöken med arbets- och näringstjänster blev klar i januari 2023:

Vad gjordes i pilotförsöken?

Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster samarbetade med social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärds (THL) pilotförsök som gäller arbetsförmågan, kommunernas sysselsättningsförsök, ar-betsgivare och arbetsgivarnätverk samt organisationer. Organisationerna har särskilt mycket kompetens när det gäller att sysselsätta partiellt arbetsföra, planera lämpliga tjänster och till exempel stödja arbets- och funktionsförmågan. Detta arbete gjordes i synnerhet tillsammans med expertorganisationen Vates och dess partnerorganisationer.

Arbets- och näringstjänsterna omformades med tanke på följande prioriteringar:

  • kunderna och servicebehoven identifieras bättre än tidigare
  • arbetsgivartjänsterna integreras i allt högre grad i tjänsterna för arbetssökande
  • utbildningen och utbildningsvägarna stärks
  • organisationssamarbetet utvidgas

Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster inledde i mars 2021 och de avslutades i slutet av 2022.

Pilotförsöken har pågått i åtta regioner:

Pilotförsökens slutrapporter i decmber 2022 (endast på finska):

Pilotförsökens halvtidsrapporter i januari 2022 (endast på finska):

Kolumner, blogg, nyheter och pressmeddelande:

Mer information: Jenni Wessman, arbets- och näringsministeriet