Pilotförsök med arbets- och näringstjänster för partiellt arbetsföra arbetssökandes behov

I pilotförsöken med arbets- och näringstjänster förbättras matchningen mellan arbets- och näringstjänsterna och partiellt arbetsföra personer. Utvecklingsobjekt är i synnerhet rekryteringstjänster och servicehelheter som bäst stöder de partiellt arbetsföras arbetsförmåga. Samtidigt söker man metoder för att stärka tillgången till och utbudet av behövlig utbildning. Man vill dessutom skapa ett tätare samarbete mellan tjänsterna för arbetssökande och tjänsterna för arbetsgivare.

Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster samarbetar med social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärds (THL) pilotförsök som gäller arbetsförmågan, kommunernas sysselsättningsförsök, ar-betsgivare och arbetsgivarnätverk samt organisationer. Organisationerna har särskilt mycket kompetens när det gäller att sysselsätta partiellt arbetsföra, planera lämpliga tjänster och till exempel stödja arbets- och funktionsförmågan. Detta arbete görs i synnerhet tillsammans med expertorganisationen Vates och dess partnerorganisationer.

Arbets- och näringstjänsterna omformas med tanke på följande prioriteringar:

  • kunderna och servicebehoven identifieras bättre än tidigare
  • arbetsgivartjänsterna integreras i allt högre grad i tjänsterna för arbetssökande
  • utbildningen och utbildningsvägarna stärks
  • organisationssamarbetet utvidgas

Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster inleddes i mars 2021 och de fortsätter till utgången av 2022.

Pilotförsöken pågår i åtta regioner:

Pilotförsökens halvtidsrapporter i januari 2022 (endast på finska):

Kolumner och blogg:

Mer information: Jenni Wessman, arbets- och näringsministeriet