Mönsterrätt skyddar formgivningen

Med mönsterrätt avses ensamrätt att kommersiellt utnyttja en produkts utseende. Exempelvis en ny förpackning eller en ny typ av utformning av en mobil apparat kan skyddas från plagiatorer. Syftet är att sporra till ny formgivning och att stöda dem som är villiga att investera i formgivningen.

Ensamrätt till ett mönster förvärvas genom att mönstret registreras i Patent- och registerstyrelsens mönsterregister. En förutsättning för att ett mönster kan registreras är att mönstret är nytt och särpräglat. Inom Europeiska unionen kan man även registrera en gemenskapsformgivning eller förlita sig till ett kortvarigare skydd för en oregistrerad gemenskapsformgivning.

Mer information om mönsterrätt:

Patent- och registerstyrelsen
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

Ytterligare upplysningar:

Stiina Löytömäki
stiina.loytomaki(at)gov.fi