Ekonomisk dialog om Arktis

För att kunna utnyttja de ekonomiska möjligheterna i den arktiska regionen och realisera dem till affärsverksamhet krävs en djupgående förståelse för och konkretisering av de arktiska utvecklingstemana. Inom projektet Arktinen talousdialogi (ekonomisk dialog om Arktis) har en verksamhetsmiljö och ett sammanhang konkretiserats, där företag och organisationer som bedriver affärsverksamhet i Arktis är verksamma. Att förstå de praktiska problemen i arbetet och lyfta fram utmaningarna skapar utgångspunkter för samarbete och framtida kundrelationer.

Inom ramen för projektet hölls seminarier kring temat affärsverksamhet i den arktiska regionen. Vid dessa diskuterades vilka problem som arktiska aktörer kan stöta på, särdragen i verksamhetsmiljön och vilken relevant kompetens som finns i Finland. Genom att identifiera problem och utmaningar som förekommer i det praktiska arbetet (även latenta) och genom att beskriva den finländska kompetensen inom dessa teman var målet att skapa framtidsutsikter för samarbete och nya lösningar. Detta öppnar affärsmöjligheter för den finländska kompetensen. 

Seminarier och studieresor anordnades kring temana rymdindustri, gruvindustri, turism, sjöfart och fiskodling. Projektet Arktinen talousdialogi genomfördes i samarbete med arbets- och näringsministeriet, Business Finland och utrikesministeriet mellan åren 2017 och 2021. 

Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi